Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Investeringar i forskning på EU-möte

Publicerad

Under videomötet 27 november kommer EU:s forskningsministrar att diskutera investeringar i forskning och utveckling. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige.

Pressbild på Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s investeringar i forskning och utveckling

EU-kommissionen presenterade i september nya investeringsmål för forskning och utveckling. När EU:s forskningsministrar möts via video är det dessa mål som diskussionen kommer att utgå ifrån.

EU:s spetskompetens, konkurrenskraft och öppenhet ska enligt kommissionens plan påskynda EU:s ledande ställning inom den digitala utvecklingen, stödja social och ekonomisk återhämtning efter coronakrisen och stärka motståndskraften.

Medlemsländerna ställer sig bakom kommissionens förslag att EU ska bibehålla det befintliga målet på investering i forskning och utveckling på 3 procent av BNP. Men det återstår ett antal mål som medlemsländerna ännu inte har tagit ställning till, bland annat hur mycket som ska investeras i gemensamma program. Regeringen anser att om målen för nationella investeringar ska definieras så bör dessa ligga på en realistisk nivå och inte vara bindande.

Ny långtidsbudget och lägesuppdateringar

Ministrarna kommer också få information om hur EU:s nya långtidsbudget påverkar forskningsområdet, främst berör det paketen för Horisont Europa och Europeiska institutet för innovation och teknik.

På mötet kommer ministrarna även få information om den senaste utvecklingen när det gäller initiativ för att göra vetenskap och forskning öppen och tillgänglig.

EU-kommissionen kommer dessutom att informera om läget för de europeiska institutionaliserade partnerskapen och det senaste gemensamma vetenskapliga yttrandet om förbättrad beredskap och hantering av pandemier.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mer om forskningsministrarnas möte 27 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.