Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Jämställdhetsmål och hållbar utveckling på ministermöte

Publicerad

När minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson träffar sina kollegor på ett videomöte 23 november, ska de diskutera hur skuldlättnad och investeringar kan kopplas till målen för hållbar utveckling. Ministrarna ska också diskutera hur jämställdhetsarbetet kan bli bättre i externa insatser.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson representerar Sverige på videomötet.
Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson, representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pol/Regeringskansliet

Ministrarna ska diskutera hur skuldlättnad och investeringar kan kopplas till målen för hållbar utveckling, särskilt i samband med de internationella insatserna mot och återhämtningen från covid-19.

De ska vidare diskutera hur jämställdhetsarbetet ska bli bättre i alla externa insatser, mot bakgrund av EU:s nya handlingsplan för global jämställdhet.

Ministrarna kommer också att få information av EU-komissionen om läget i förhandlingarna om avtalet efter Cotonou, instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Peter Eriksson representerar Sverige på videomötet.Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om utvecklingsministrarnas videomöte 23 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.