Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Misstanke om brott eller andra oegentligheter

Publicerad

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet (UD och utrikesrepresentationen), anmäl till: 

UD:s Regeltillsyn, som nås på e-postadressen ud-rt@gov.se, telefonnummer 08-405 11 73 eller 08-405 30 83, eller postadress: UD RT, Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm.

Om misstankarna gäller någonting inom utvecklingssamarbetet kan anmälan göras till Sidas korruptionsutredningsfunktion i Stockholm som nås på e-postadressen: investigation@sida.se.

En inkommen anmälan är en allmän handling. En anmälan som görs via telefon eller brev kan göras anonymt. När det gäller anmälningar via e-post kan UD inte garantera anmälarens anonymitet, eftersom det kan vara tekniskt möjligt att spåra anmälaren via avsändaradressen.

Du kan även göra en anmälan genom att använda formuläret nedan. När formuläret fylls i och skickas genererar det ett e-postmeddelande som går vidare till Regeltillsynens (UD-RT) funktionsbrevlåda. När Regeltillsynen (UD-RT) sedan mottar formuläret framgår det inte vem som skickat anmälan om du valt att inte fylla i ditt namn.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator