Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Nödvändiga förberedelser inför att Storbritannien lämnar EU:s tullunion

Publicerad

Vid årsskiftet löper Storbritanniens övergångsperiod ut och landet lämnar då EU fullt ut. Vilka handelsvillkor som ska gälla framöver är fortfarande inte klart, men oavsett kommer det att bli krångligare att handla med Storbritannien. Förberedelser inför nästa år hos både myndigheter och företag i Sverige är centrala, konstaterar Hans Dahlgren och Anna Hallberg under ett digitalt besök på Tullverket.

EU-minister hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg står bredvid varandra och tittar in i kameran.
EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg. Bild från januari i år. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förhandlingarna mellan Storbritannien och EU om ett framtida avtal är just nu inne i ett intensivt slutskede. Det kommer oavsett avtal eller ej att bli en ny situation för både svenska företag och myndigheter. Fredagen den 6 november gjorde EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg ett digitalt besök på Tullverket i syfte att ta del av myndighetens förberedelser inför att Storbritannien vid årsskiftet lämnar EU fullt ut.

– Exakt vilka förutsättningar som väntar återstår att se. Från svensk sida hoppas vi verkligen att förhandlarna når ända fram och får till ett avtal. Detta ska gå att lösa - och det vore bra för alla berörda, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Tullverket utgör en av nyckelaktörer i handelskedjan och är en av de myndigheter vars arbete i stor utsträckning påverkas av att Storbritannien lämnar EU. Man har under en längre tid förberett sig och informerade under fredagen statsråden om det arbete som sker.

– En stor omställning väntar efter årsskiftet, oavsett om det blir ett avtal eller inte. Därför är det viktigt att våra myndigheter är väl förberedda inför dessa förändringar, i alla scenarier. Tullverket är en absolut central myndighet för att hantera de förändrade förutsättningarna för flödet av varor mellan Sverige och Storbritannien. Och mitt bestämda intryck är att den svenska tullen är väl förberedd för detta, säger Hans Dahlgren.

Skarpt läge för svenska företag

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners och att övergångsperioden nu löper ut påverkar många svenska företag.

– Gemensamma regler, standarder och fri rörlighet kommer inte längre vara en självklarhet. Varor som idag automatiskt är godkända i hela EU, kommer inte längre att vara det, säger Anna Hallberg.

Utrikeshandelsministern poängterar att de företag som inte har erfarenhet av att handla med länder utanför EU, ofta handlar det om små och medelstora företag, behöver säkerställer att man söker nödvändiga tillstånd och sett över sina leveranskedjor m.m. Även med ett avtal mellan Storbritannien och EU så kommer det medföra tullformaliteter.

– Mitt råd är att alla företag bör sätta av en hel eller halv dag för att analysera nuvarande handelsmönster och identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas. Bra guidning finns på till exempel Tullverkets och Kommerskollegiums hemsidor, säger Anna Hallberg.