Pesco och strategisk kompass på försvarsministrarnas möte

Publicerad

EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, Pesco, och den strategiska kompassen är två frågor som försvarsminister Peter Hultqvist ska diskutera med sina ministerkollegor när de ses på ett videomöte 20 november.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist under en presskonferens med EU-slaggan och den svenska flaggan i bakgrunden.
Försvarsminister Peter Hultqvist ska bland annat diskutera försvarssamarbete med sina EU-kollegor under videomötet 20 november. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Aktuella frågor

EU:s höga representant Josep Borrell inleder mötet med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas han kommentera situationen i Libyen och operation Irini samt Mali och återupptagana aktiviteter i EU:s civila och militära insatser.

Den strategiska kompassen

Mötet fortsätter sedan med att EU:s utrikestjänst gör en kort presenterar sin omvärldsanalys av de utmaningar EU står inför för försvarsministrarna. Fokus för den efterföljande diskussionen är hur denna analys kan omsättas i mer politiska termer till en så kallad strategisk kompass som ska ge politisk vägledning för den fortsatta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Målet är att presentera ett utkast till kompass i november 2021, som sedan ska kunna antas av rådet våren 2022.

Regeringen anser att det säkerhetspolitiska omvärldsläget understryker behovet av ett starkt EU som bidrar till att främja fred och säkerhet i Europa och globalt. Regeringen välkomnar därför arbetet med den strategiska kompassen. Både säkerhets- och försvarspolitiska aspekter ska vara med och hela EU:s verktygslåda bör användas.

Översyn av Pesco

Försvarsministrarna kommer också ha en diskussion om översynen av EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete, Pesco. De kommer sannolikt även ta upp att ministerrådet har fattat beslut om ett antal villkor som länder utanför EU behöver uppfylla för att kunna delta i Pescoprojekt.

Regeringen välkomnar översynen och arbetet med att effektivisera och fördjupa EU-samarbetet inom säkerhet och försvar. Regeringen anser att samarbetet med strategiska partners är viktigt för att stärka den europeiska säkerheten och kommer att arbeta för att dessa bjuds in att delta i Pescoprojekt.

Försvarsminister Peter Hultqvist deltar på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om försvarsministrarnas videomöte 20 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.