Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Samråd med civilsamhället om integration

Publicerad

Den 21 oktober genomfördes mandatperiodens andra samråd kopplat till integration och segregation, denna gång med temat Integration och Segregation i en tid av Corona. Samrådet fick, med tanke på rådande situation, hållas digitalt genom videolänk.

Det civila samhället spelar en viktig roll i arbetet med frågor som berör integration och segregation och samrådet är en del av den regelbundna dialogen mellan regeringen och det civila samhället. Vid årets tillfälle för samråd medverkade 34 organisationer och föreningar från olika delar av Sverige.

Dialogen inleddes av statsrådet Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, som deltog under hela programmet. Under samrådet lyftes olika erfarenheter från pandemin, både ur integrations- och segregationsperspektiv. Organisationerna som deltog tog även upp de tillfälliga men framförallt långsiktiga konsekvenserna som pandemin har medfört och kommer att medföra. Dialogen avrundades med konstruktiva förslag på hur förutsättningarna för det civila samhället behöver förbättras för att det civila samhället ska kunna arbeta vidare med följderna av pandemin.

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.