Artikel från Näringsdepartementet

Stärkt konkurrenskraft genom gröna investeringar på ministermöte

Publicerad

När EU:s ministrar för inre marknad och industri möts i ett videomöte 19 november kommer de främst diskutera hur EU kan bli mer konkurrens- och motståndskraftigt genom klimatsmarta investeringar. Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan företräder Sverige på mötet.

Pressbild på Sverigs näringsminister Ibrahim Baylan.
Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan företräder Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Ett konkurrenskraftigt EU i grön framkant

Videomötet startar med en diskussion om hur EU:s återhämtningsplan – som tagits fram för att tackla effekterna av coronapandemin – ska användas på bästa sätt. EU:s målsättning är att industrin ska bli mer konkurrenskraftig globalt och att göra den oberoende och motståndskraftig. Frågan nu är hur EU-länderna ska uppnå detta genom investeringar i den gröna omställningen.

Regeringens hållning är att EU-ländernas motståndskraft måste stärkas för att kunna hantera framtida kriser.

EU bör också skapa förutsättningar för mer produktion av varor och tjänster, samt att göra europeiska företag till attraktiva affärspartners som kan ingå i produktionskedjor. EU-länderna ska uppnå detta bland annat genom satsningar på forskning och innovation riktade mot industrin, för att stärka dess konkurrenskraft och omställningsförmåga.

För att lyckas med den gröna omställningen behöver EU också skapa förutsättningar för europeiska företag att utveckla nya, klimatneutrala lösningar, bland annat genom att bidra till att skapa marknader för fossilfria alternativ.

Ny strategi för konsumentpolitiken

Ministrarna kommer också bli informerade om EU-kommissionens nya konsumentagenda för 2021-2025 som presenterades 13 november. Syften med den nya agendan är att stärka konsumenternas ställning och att möta utmaningar till följd av digitalisering och behovet av grön omställning.

Strategin pekar ut ett antal åtgärder för de kommande åren, bland annat ett nytt lagstiftningsförslag för attge konsumenterna bättre information om hållbarhet, anpassning av den befintliga lagstiftningen till den digitala omställningen och en handlingsplan för produktsäkerhet med Kina.

Situationen för små och medelstora företag

Ministrarna får information om den årliga rapport där nätverket av företrädare för små och medelstora företag, SME Envoys Network, beskriver årets viktigaste frågor. I år handlar det främst om hur företagen påverkats av coronapandemin och vilket stöd de har fått.

Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan företräder Sverige på videomötet.

 

Producerat av EU-representationen

Mer om videomötet om den inre marknaden och industri 19 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.