Innehållet publicerades under perioden

-

Strategisk kompass på dagordningen vid EU:s försvarsministermöte (FAC-försvar)

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 20 november i EU:s försvarsministermöte (FAC-försvar) via videolänk. Vid mötet diskuterades bland annat den strategiska översynen av EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete (Pesco) och arbetet med EU:s strategiska kompass.

Försvarsminister Peter Hultqvist vid mötesbordet under FAC (Försvar).
Mötet i utrikesrådet för EU:s försvarsministrar den 20 november hölls över videolänk. Foto: Vilhelm Rundquist/Regeringskansliet

Under mötet informerade EU:s Höga representant Josep Borrell om aktuella försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Ministrarna diskuterade också EU:s strategiska kompass, vilken syftar till vidare politisk inriktning för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Sverige välkomnande arbetet med kompassen och den hotbildsanalys som EU:s utrikestjänst tagit fram. Sverige framhöll också vid mötet vikten av att stärka EU och dess medlemsstaters förmåga att hantera hot och utmaningar på ett sätt som även inkluderar samarbetet med strategiska partners.

Vid mötet diskuterade försvarsministrarna även den strategiska översynen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) som pågått under 2020.

I anslutning till FAC-mötet hölls även Europeiska försvarsbyrån styrelsemöte (EDA) i försvarsministerformat.

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.