Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Sverige och Spanien samlade världsledare till ett möte för att stärka FN-samarbetet

Publicerad

Tisdagen den 10 november samlades ett tiotal stats- och regeringschefer till ett digitalt toppmöte som Spanien och Sverige stod värd för. Syftet med mötet var samla en grupp länder som tillsammans är redo att bidra till ett starkare FN, i ljuset av FN:s 75-årsfirande. Vid mötet antog länderna också ett gemensamt uttalande om detta.

Gruppen representerar länder från alla världens hörn: Bangladesh, Costa Rica, Jordanien, Kanada, Nya Zeeland, Senegal, Sydafrika, Sydkorea och Tunisien som alla, tillsammans med Sverige och Spanien, förenas i tanken om att mer samarbete är bra för varje enskilt land, men också för världen.

Avsikten med mötet, utöver visionen om att stärka FN:s arbete, var även att bygga global opinion för en hållbar återuppbyggnad efter pandemin.

I september i år, när FN fyllde 75 år, antog världens länder en ambitiös och framåtblickande deklaration för att ta itu med vår tids stora utmaningar. Sverige och de länder som samlades till det digitala toppmötet vill tillsammans gå före i att genomföra det som FN75-deklarationen tar upp.

Sverige ser det här som ett långsiktigt arbete. Vi kommer att fortsätta driva på för ökat internationellt samarbete. Globala utmaningar kräver globalt ansvar – liksom globalt engagemang. I och med valet i USA finns det goda skäl att tro att den tillträdande administrationen i Washington kommer att engagera sig mer i frågor som rör FN och det internationella samarbetet. Det välkomnas, och vi ser fram emot att samarbeta med USA om detta.

Läs uttalandet i sin helhet - Reinforcing Multilateralism together building on the United Nations 75th Anniversary Declaration

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.