Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

USA, Kina och WTO på handelsministermöte

Publicerad

Handelsrelationerna med USA och Kina var två frågor som utrikeshandelsminister Anna Hallberg tog upp med sina EU-kollegor när de möttes i ett videomöte 9 november. Ministrarna diskuterade också läget för Världshandelsorganisationen, WTO och en översyn av EU:s handelspolitik.

Pressbild på Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg.
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg representerade Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Handelsrelationerna mellan EU och USA

Handelsministrarna diskuterade resultatet i det amerikanska presidentvalet och hur det påverkar handelsrelationerna mellan EU och USA.

– Alla välkomnade att vi nu har ett valresultat. Vi ser också fram emot att fördjupa och blåsa nytt liv i de transatlantiska handelsrelationerna, sade utrikeshandelsminister Anna Hallberg efter mötet.

EU:s handelspolitiska översyn och utsikterna för WTO

Sedan mitten av juni pågår ett offentligt samråd om EU:s handelspolitik – EU:s handelspolitiska översyn. Kommissionen kommer att sammanställa synpunkterna i ett meddelande som troligtvis presenteras i början av 2021. På mötet fick handelsministrarna möjlighet att diskutera de breda dragen i översynen.

Som del i arbetet med att utforma EU:s framtida handelspolitik diskuterade handelsministrarna även utsikterna för WTO och den roll EU bör spela i reformen av organisationen. De tog bland annat upp det pågående valet av ny generaldirektör och det fortsatta arbetet inför den ministerkonferens som är planerad till sommaren 2021.

Handelsrelationerna mellan EU och Kina

EU-kommissionen informerade om den senaste utvecklingen av handelsrelationerna mellan EU och Kina, till exempel om de pågående förhandlingarna om ett investeringsavtal.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg representerade Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om utrikesrådets möte om handelsfrågor 9 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.