Utbildningssamarbete och ungdomars demokratiintresse på EU-möte

Publicerad

EU:s utbildnings- och ungdomsministrar träffas på var sitt videomöte 30 november. De ska diskutera utveckling av samarbetet om utbildningsfrågor och ungas demokratiengagemang i EU-länderna. Utbildningsminister Anna Ekström och kultur- och demokratiminister Amanda Lind företräder Sverige på de två mötena.

 • Utbildningsminister Anna Ekström företräder Sverige på videomötet.

  Utbildningsminister Anna Ekström företräder Sverige på videomötet för utbildningsfrågor.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Kultur- och demokratiminister Amanda Lind företräder Sverige på videomötet.

  Kultur- och demokratiminister Amanda Lind företräder Sverige på videomötet för ungdomsfrågor.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Europeiskt utbildningssamarbete

Utbildningsministrarna ska ha en riktlinjedebatt om det fortsatta utbildningssamarbetet samt nästa strategiska ramverk för utbildning. Diskussionen kommer att utgå från ett antal diskussionsfrågor om medlemsländernas syn på strategiska prioriteringar och mätbara mål

Erasmus +

Ordförandeskapet ska också informera utbildningsministrarna om läget för Erasmus + programmet för 2021–2027. Det kommande portugisiska ordförandeskapet kommer därefter att presentera sina politiska prioriteringar inom utbildningsområdet.

Utbildningsminister Anna Ekström företräder Sverige på videomötet för utbildningsfrågor.

Unga européers engagemang för demokrati 

Ordförandeskapet ska informera ministrar med ansvar för ungdomsfrågor om rådsslutsatser om att öka ungas intresse för demokratifrågor i EU-länderna. Rådslutsatserna slår fast att det är viktigt att stärka och främja demokrati, icke-diskriminering och rättsstatens principer i alla delar i samhället.

Ministrarna ska också diskutera hur ungdomsutbytet påverkats av pandemin och vad man kan göra för att stärka möjligheterna för unga att träffas över gränserna.

Kultur- och demokrati­minister Amanda Lind företräder Sverige på videomötet för ungdomsfrågor.

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i EU:s råd för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.