Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och förberedelser inför Europeiska rådet på EU-möte

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina ministerkollegor på ett videomöte 8 december ska de förbereda den tunga dagordningen till mötet i Europeiska rådet senare i veckan. EU:s nya handlingsplan för demokrati och lagstiftningsplanering för de kommande åren är andra frågor EU-ministrarna ska ta upp.

Pressbild på Sveriges EU-minister Hans Dahlgren.
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Förberedelser inför möte i Europeiska rådet

EU-ministrarna inleder med att förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, 10–11 december, då stats- och regeringscheferna träffas. På Europeiska rådets agenda står den framtida relationen med Storbritannien, översynen av EU:s klimatmål för 2030 samt några utrikespolitiska frågor, som EU:s relation till Afrika. Sannolikt kommer EU-ledarna också ta upp de komplicerade förhandlingarna om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Förhandlingarna om en framtida relation mellan EU och Storbritannien

EU-ministrarna kommer att få information om läget i förhandlingarna om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien av EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Förhandlingarna har varit intensiva den senaste tiden. Utestående frågor är bland andra hur reglerna för rättvis konkurrens ska se ut, överenskommelsen om fisket samt hur reglerna för tvistlösning ska utformas.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla fram ett avtal om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut.

EU:s handlingsplan för demokrati

På mötet kommer EU-kommissionen också presentera en handlingsplan för demokrati. Handlingsplanen fokuserar på tre områden: säkra val, pressfrihet och hur man bäst kan skydda de demokratiska processerna från desinformation.

Lagstiftningsplanering för 2021 – 2024

På mötet kommer EU-kommissionen presentera vilka områden som är prioriterade i lagstiftningsarbetet för 2021 samt för en längre period till 2024.

Den gröna given, digitalisering och inre marknad, en ekonomi för människor, ett starkare EU i världen, att skydda och stärka demokratin samt att få en migrations- och asylpakt på plats kommer att vara prioriterade områdena för EU-kommissionens lagstiftningsarbete fram till 2024.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om EU-ministrarnas videomöte 8 december

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.