Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Corona och klimat på EU-toppmöte

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven träffar sina stats- och regeringschefskollegor på ett EU-toppmöte i Bryssel 10–11 december. På EU-ledarnas agenda står klimatmål, coronasamordning och utrikesfrågor. Stats- och regeringscheferna kommer också ta upp EU:s långtidsbudget och EU:s framtida relation med Storbritannien.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Coronasamordning

EU-ledarna kommer att ha en övergripande diskussion om coronaläget i medlemsländerna. Olika testmetoder och arbetet med att ta fram och distribuera ett vaccin och hur fördelningen ska gå till är frågor som kommer upp på mötet.

EU:s klimatmål till 2030

EU-länderna måste se över sina klimatmål för de närmaste åren för att bli klimatneutralt 2050. På mötet ska stats- och regeringscheferna besluta om skärpta klimatmål till 2030. EU:s målsättning är netto nollutsläpp 2050, för att nå det vill regeringen ha ett ambitiösare EU-mål för 2030.

EU:s långtidsbudget

I slutet av juli enades EU:s stats- och regeringschefer om ett förslag på ny långtidsbudget för EU, samt om ett återhämtningspaket. Sedan sommaren har förhandlingar om långtidsbudgeten pågått och avslutats med Europaparlamentet. Nu har några EU-länder svårt att godkänna överenskommelsen eftersom utbetalningar från EU-budgeten för första gången ska kopplas till rättsstatens principer.

Den framtida relationen med Storbritannien

Den senaste tiden har förhandlingarna mellan EU och Storbritannien varit intensiva. Utestående frågor är bland andra hur reglerna för rättvis konkurrens och överenskommelsen om fisket ska se ut samt hur reglerna för tvistlösning ska utformas.

När Storbritannien lämnade EU i månadsskiftet januari/februari i år började en övergångsperiod som löper fram till slutet av 2020. Under övergångsperioden förhandlar EU och Storbritannien om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut. Förhandlingarna pågår nu på hög nivå och stats- och regeringscheferna kommer sannolikt beröra frågan.

Eurotoppmöte

På fredagen är det ett eurotoppmöte i så kallat inkluderande format, det betyder att även EU-länder utan euron som valuta också är välkomna. Stats- och regeringscheferna kommer då att behandla bankunionen och kapitalmarknadsunionen.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om toppmötet 10-11 december

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.