Dialog med Funktionshinderdelegationen om covid-19

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh diskuterade Coronapandemin, reformeringen av Arbetsförmedlingen och en god och nära vård med Funktionshinderdelegationen på ett digitalt möte den 9 december.

 • Socialmininister Lena Hallengren står i dörren på väg in till ett möte.

  Socialminister Lena Hallengren på väg till det digitala mötet med Funktionshinderdelegationen.

  Foto: Catrin Aleby/Regeringskansliet

 • Porträtt bild av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark medverkade på mötet med Funktionshinderdelegationen.

  Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

 • Porträttbild av Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh

  Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Nya beslut för att minska smittspridningen

Lena Hallengren berättade om regeringens senaste åtgärder för att begränsa smittspridningen och att skydda riskgrupper. Regeringen har bl a infört förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 personer, gett Folkhälsomyndigheten möjlighet att vid behov besluta om lokala besöksförbud på äldreboenden och stoppat alkoholförsäljningen på barer och restauranger mellan klockan 22.00 och klockan 11.00.

Regeringen har också kommit överens med Sveriges Kommuner och regioner (SKR) om att förlänga överenskommelse om testning och smittspårning hela 2021. Staten tar kostnaderna och bidrar genom Folkhälsomyndighetens nationella testkapacitet.

Beslut inom socialförsäkringar

Regeringen har beslutat om uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall, möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning, förebyggande av tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen allvarligt sjuka barn, viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper och viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper. Regeringen följer noga utvecklingen och har beredskap för att vidta de åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till hur situationen utvecklas.

Kompensation av merkostnader till kommuner och regioner

I november lämnade regeringen ytterligare två extra ändringsbudgetar till följd av covid-19. Ytterligare 10 miljarder kronor ska kompensera kommuner och regioners merkostnader inom hälso- och sjukvården samt omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. 50 miljoner kronor ska gå till ersättning för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter.

Utmaningar för barn med funktionsnedsättningar

Myndigheten för delaktighet (MFD) har fått i uppdrag av regeringen att samla in och presentera information om konsekvenser och utmaningar som Coronapandemin hittills har inneburit för barn och unga med funktionsnedsättning samt för deras familjer.

Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska gemensamt samordna, stärka och utveckla kommunikationsinsatserna riktade till allmänheten med anledning av coronapandemin.

Om arbetsmarknadspolitiken och en god och nära vård

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark berättade bland annat om arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh berättade om arbetet med omställningen till en god och nära vård. Hon pratade bland annat om vikten av samverkan mellan olika aktörer.

Funktionshinderdelegationen

Sedan 2001 är funktionshindersdelegationen regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren. Funktionshinderdelegationen består av representanter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika och Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) samt representanter från Regeringskansliet.