Innehållet publicerades under perioden

-

Europeiska datautrymmen på möte med EU:s digitaliseringsministrar

Publicerad

På ett videomöte 7 december ska digitaliseringsminister Anders Ygeman diskutera hur ökad tillgång till och återanvändning av data kan bidra till en europeisk inre marknad för data med sina EU-kollegor. En övrig fråga på dagordningen är en tillfällig förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman framför en svensk flagga och en EU-flagga på en presskonferens 2 december.
Digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar i ett videomöte med EU:s digitaliseringsministrar 7 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rättsakt om styrning av data

Digitaliseringsministrarna ska diskutera förutsättningar för att delandet av data ska öka på frivillig basis, hur det ska ske på ett effektivt och säkert sätt och hur tillit till systemet skapas. Bakgrunden till diskussionen är EU-kommissionens förslag om styrning av gemensamma europeiska datautrymmen som handlar om åtgärder för att underlätta återanvändande av data från offentliga aktörer, göra det enklare för individer och företag att dela med sig av data på frivillig väg och minska transaktionskostnaderna för datadelning genom att skapa förutsättningar för datadelningstjänster.

Regeringen anser att åtgärderna bör baseras på frivillighet, befintliga strukturer och befintliga internationella och europeiska standarder. De bör också ta tillvara mervärdet av global handel, globala regler och europeiska företags stora behov av internationella dataflöden samt vara förenlig med EU:s handelspolitik.

Övriga frågor

Det tyska ordförandeskapet ska även ge ministrarna information om ett antal aktuella lagstiftningsförslag, däribland eDataskyddsförordningen, programmet för ett digitalt Europa, ett europeiskt kompetenscentrum för cybersäkerhet och en tillfällig förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Ordförandeskapet ska också informera ministrarna om en deklaration om processor- och halvledarteknik.

Digitaliseringsminister Anders Ygeman representerar Sverige på videomötet.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet 7 december

Mer om mötet med EU:s digitaliseringsministrar 7 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.