Artikel från Näringsdepartementet

Fiskekvoter och livsmedelsmärkningar på EU-möte

Publicerad

EU:s jordbruks- och fiskeministrar ska besluta om fiskekvoter och diskutera nya märkningar för djurskydd och näringsinnehåll när de träffas i Bryssel 15–16 december. Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på mötet.

Pressbild på Sveriges landsbygsminister Jennie Nilsson.
Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på mötet. Foto: Kristian Pohl

Fiskekvoter

Målet är att ministrarna ska besluta om en överenskommelse om fisket i Atlanten och Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet, samt vissa djuphavsbestånd, på mötet.

Förhandlingarna om fiskekvoterna i Atlanten och Nordsjön för 2021 handlar om de bestånd där EU på egen hand fattar beslut, samt vatten där EU har avtal med tredjeländer.

Endast preliminära kvoter föreslås för årets första tre månader för de bestånd som delas med Storbritannien och vissa andra tredjeländer. Tanken är att fatta beslut om de slutliga kvoterna för nästa år i början av 2021, efter att konsultationer hållits med Storbritannien och Norge för de bestånd som är delade.

I Medelhavet och Svarta havet föreslår kommissionen att fisket ska minska med 15 procent till 2021, jämfört med 2020, på grund av överfisket.

Ministrarna ska också besluta om fiskemöjligheter för vissa djuphavsbestånd i Nordostatlanten för 2021–2022. Kommissionen föreslår att fiskeförbud fortsatt ska gälla, alternativt förbud mot riktat fiske för en majoritet av djuphavsarterna. EU kommer även här att behöva återkomma senare för vissa områden, efter samråd med Storbritannien, eftersom det inte finns någon överenskommelse om kvotandelar på plats mellan parterna.

Regeringens övergripande åsikt är att vetenskaplig rådgivning ska utgöra grunden för besluten, att fisket ska vara miljömässigt hållbart på sikt och att det ska förvaltas på ett sätt som bidrar till att uppnå nytta ur ekonomiskt, socialt och sysselsättningshänseende.

Ny djurskyddsmärkning för att kunden ska kunna göra medvetna val

Enligt strategin från jord till bord ska kommissionen se över djurskyddslagstiftningen i EU och undersöka om en ny gemensam djurskyddsmärkning av livsmedel bör införas. I de rådsslutsatser om djurskyddsmärkning som är uppe för antagande på rådet ställer medlemsländrna sig positiva till en sådan märkning då det skulle göra det lättare för konsumenterna att hitta produkter som producerats med djurskyddsvänliga metoder. Rådet betonar vidare att det övergripande syftet är att stärka djurskyddet för så många djur som möjligt.

Regeringen anser att djurskyddet inom EU ska stärkas. En djurskyddsmärkning skulle kunna bidra till detta genom att konsumenterna ges möjlighet att göra medvetna val och att producenterna får mer betalt för sina produkter. Det är viktigt att en djurskyddsmärkning ger tillräckliga incitament för producenterna att stärka djurskyddet och att den inte utformas på ett sätt som är till nackdel för medlemsländer som redan har en striktare djurskyddslagstiftning än EU-lagstiftningen.

Andra livsmedelsmärkningar

Under mötet ska ministrarna också diskutera ett utkast till rådsslutsatser om framsidesmärkning, näringsprofiler och ursprungsmärkning. Enligt strategin från jord till bord ska kommissionen anta en harmoniserad och obligatorisk näringsvärdesmärkning på livsmedelsförpackningars framsida, fastställa näringsprofiler som begränsar säljfrämjande åtgärder för livsmedel med högt innehåll av fett, socker och salt, samt överväga en utvidgning av de obligatoriska uppgifterna om ursprung för vissa produkter.

I utkastet välkomnas kommissionens initiativ, men det finns även kriterier som medlemsländerna vill att kommissionen ska beakta i arbetet och element som kommissionen bör utvärdera i sina konsekvensutredningar.

Regeringen anser att slutsatserna är balanserade och ett viktigt medskick inför kommissionens fortsatta arbete.  

Landsbygdsminister Jennie Nilsson representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i jordbruks- och fiskerådet 15–16 december

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.