Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Förslag på avtal mellan EU och Storbritannien

Publicerad

Den svenska regeringen välkomnar att EU:s och Storbritanniens förhandlare nu kommit överens om ett förslag till avtal om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

− Det är mycket glädjande att förhandlarna nu kommit fram till en överenskommelse. Det är något som vi tillsammans i EU har arbetat länge för. Avtalet blir en viktig grund för den fortsatta relationen med Storbritannien, säger statsminister Stefan Löfven.

Att avtalsförslaget nu finns på plats skapar förutsägbarhet för svenska medborgare och företag. Därmed undviks ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien.

− Detta är bra för Sverige, det är bra för den Europeiska Unionen, och det är bra för Storbritannien. Avtalet är brett och spänner över många områden. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Det ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och goda relationer mellan EU och Storbritannien i framtiden, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Detta avtal är framförhandlat utifrån det förhandlingsmandat som medlemsstaterna gett EU-kommissionen. Texten analyseras för närvarande och kommer att gås igenom av EU:s medlemsstater i rådet de närmaste dygnen. För att kunna gälla från den 1 januari behöver avtalet godkännas av det brittiska parlamentet. Rådet måste även fatta beslut om att tillämpa det provisoriskt eftersom Europaparlamentet först kommer att kunna behandla det efter årsskiftet.

− Att förhandlarna från EU och Storbritannien till sist kunnat presentera ett förslag till avtal visar prov på ett ömsesidigt ansvarstagande och att det finns ett stort värde av ett reglerat och djupgående samarbete, tillägger Hans Dahlgren.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.