Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Integration av energisystem på EU-möte

Publicerad

På ett videomöte 14 december ska energiminister Anders Ygeman och hans EU-kollegor diskutera integration av energisystemen i EU.

Energiminister Anders Ygeman framför en svensk flagga och en EU:flagga på en pressträff 11 dece
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman deltar ett videomöte med EU:s energiministrar 14 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Integrering av energisystem

Energiministrarna ska på mötet diskutera energisystemintegration. Det handlar om att koppla ihop system för olika energibärare såsom el och olika typer av gas, och också om bättre sammanlänkning mellan användning och produktion av energi. Syftet med detta är att effektivisera energisystemen inom EU och underlätta omställningen till ren energi.

Ministrarna ska diskutera den kommande översynen av EU:s lagstiftning för att underlätta energisystemintegration och uppnå klimatneutralitet. De ska även ta upp frågan om EU ska skärpa sina energimål för 2030.

Regeringen anser att energiomställningen i högre grad än tidigare bör drivas genom att EU:s ramverk i kombination med nationella styrmedel gör det dyrare att släppa ut växthusgaser från fossila bränslen. Detta skulle påskynda en marknadsdriven energiomställning som möjliggör industriell konkurrenskraft och nya arbetstillfällen kring lokala lösningar.

Regeringen anser att EU:s mål för förnybar energi och energieffektivisering för 2030 bör skärpas för att vara i linje med målet om klimatneutralitet senast 2050. Regeringen anser att målen ska vara bindande men vill se försiktighet i ny detaljreglering av hur medlemsländerna ska nå målen på nationell nivå.

EU:s externa relationer på energiområdet och kärnsäkerhet i Belarus

EU-kommissionen kommer att informera energiministrarna om den senaste utvecklingen när det gäller EU:s externa relationer på energiområdet.

Dessutom ska Litauen ta upp ämnet kärnsäkerhet i Belarus med anledning av driftsättningen av kärnkraftverket i Ostravets och det inkommande portugisiska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram för första halvåret 2021.

Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om videomötet 14 december

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.