Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Justitiedepartementet

Kampen mot terrorism och rättsstatsprincipen på EU-möte

Publicerad

Terrorismbekämpning och rättsstatsprincipen i EU är två av frågorna som EU:s justitie- och inrikesministrar ska ta upp på ett videomöte 2 december. Ministrarna ska också diskutera arbetet med förordningen om överlåtelser av fordringar samt den europeiska åklagarmyndigheten.

  • Inrikesminister Mikael Damberg håller presskonferens den 20 november framför en EU-flagga och två svenska flaggor.

    Inrikesminister Mikael Damberg deltar tillsammans med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på videomötet med EU:s ministrar med ansvar för rättsliga frågor.

    Foto: Fredrik Ståhl/Regeringskansliet

  • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson framför en EU-flagga på en pressträff den 17 september.

    Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar tillsammans med inrikesminister Mikael Damberg på videomötet med EU:s ministrar med ansvar för rättsliga frågor.

    Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Kampen mot terrorism

På mötet ska EU:s justitie- och inrikesministrar diskutera de rättsliga aspekterna i kampen mot terrorism. Ämnen som de ska ta upp är hatpropaganda på nätet, digitalt samarbete och stöd till offer för terrorism. Ministrarna ska även diskutera slutsatser om den europeiska arresteringsordern.

Regeringen stödjer EU:s arbete mot terrorism och välkomnar de framsteg som har gjorts i kampen mot terrorism. Regeringen ställer sig positiv till att arbeta konstruktivt för en rättslig reglering på EU-nivå som skapar förutsättningar för att effektivt bekämpa hatbrott och terrorismpropaganda på nätet. Regeringen välkomnar också ordförandeskapets rapport om stöd till brottsoffer för terrorism.

Samarbete på EU-nivå för förbättrad tillgång till information och elektroniska bevis för brottsbekämpningen är prioriterat, anser regeringen. Effektiv tillgång till e-bevisning är en förutsättning för att kunna utreda många brott, inklusive brott med koppling till terrorism.

Regeringen välkomnar slutsatserna om att förbättra samarbetet kring den europeiska arresteringsordern och öka förtroendet mellan medlemsländerna.

Rättsstatsprincipen

Ministrarna kommer också att diskutera den senaste utvecklingen av rättsstatsprincipen i medlemsländerna på det rättsliga området.

EU-samarbetet bygger på gemensamma demokratiska värderingar där respekten för rättsstatsprincipen är grundläggande. Förtroendet för rättssystemen i medlemsländerna är en grundläggande förutsättning för samarbetet på det rättsliga och inrikespolitiska området. Det förutsätter oberoende och välfungerande domstolar i medlemsländerna. Det är viktigt att kontinuerligt diskutera rättsstatsfrågorna och överväga behovet av att stärka domstolarnas oberoende.

Regeringen ser positivt på att rättsstatsfrågorna diskuteras i olika delar av samhället, bland annat mellan yrkesverksamma inom rättsväsendet.

Överlåtelser av fordringar

Det tyska ordförandeskapet kommer på mötet att informera ministrarna om läget i förhandlingarna om förslaget till förordning om överlåtelser av fordringar.

EU-kommissionen presenterade våren 2018 ett förslag om en förordning om överlåtelser av fordringar. Förslaget är en del av kommissionens handlingsplan för en kapitalmarknadsunion och syftet är att skapa klarhet och förutsägbarhet i frågan om vem som äger en fordran efter en gränsöverskridande transaktion.

Europeiska åklagarmyndigheten

Ministrarna ska även diskutera den senaste utvecklingen i arbetet med den europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Sverige deltar för närvarande inte i Eppo-samarbetet, men regeringen står bakom ett svenskt deltagande och beslutade i slutet av förra året att tillsätta en utredning som ska analysera åtgärder för ett svenskt deltagande i Eppo. Utredningen ska vara klar i mitten av december 2020.

Regeringen arbetar alltså med att se över de nationella förutsättningarna för att Sverige ska kunna ansluta sig till Eppo och avser att söka riksdagens stöd när regeringen har ett förslag i form av en proposition.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på videomötet.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet 2 december

Mer om videomötet 2 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.