Mass-SMS för att påminna om skärpta nationella råd

Publicerad

Idag, måndag den 14 december, skickar Folkhälsomyndigheten (FoHM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ett SMS till alla de ca 22 miljoner mobilabonnemang som finns i Sverige för att inför jul- och nyårshelgerna påminna om och uppmana till att följa de skärpta nationella råden som börjar gälla idag.

För att nå ut brett med information om de skärpta nationella råden för att minska smittspridningen av covid-19 skickar myndigheterna, på uppdrag av regeringen, på måndag ut SMS till allmänheten.

- När de skärpta nationella föreskrifterna införs på måndag så gör regeringen bedömningen att det finns behov av nå ut till så många som möjligt med information om vad som gäller. Regeringen är glad för den hjälp som erbjuds i form av våra fyra största operatörer, Telia, Tele2, Telenor, och Tre som på frivillig grund bistår med ett omfattande SMS-utskick för att bidra till minskad smittspridning, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Utskicket är det första massutskicket av SMS till allmänheten som gjorts i Sverige. SMS:et kommer nå alla abonnenter, inkluderat barn, hemliga telefonnummer och de som har skyddad identitet.

- Det är angeläget att hela befolkningen får relevant information om vad som gäller för att kunna bidra till att minska smittspridningen av covid-19, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Uppdatering 15 december

MSB rapporterar att 12,25 miljoner SMS gick ut igår mellan 9-19. Man bedömer att merparten av svenska abonnenter har nåtts. Inga tekniska störningar rapporterades.

Fakta

Avsändare för SMS:en är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten (FoHM). SMS:en skickas måndag den 14 december mellan 09.00-19.00.
SMS:et lyder: ”Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att stoppa spridningen av covid-19. Läs mer på webbplatsen Krisinformation. ”

Detta SMS-utskick är en engångsföreteelse.

Av tekniska skäl skickas meddelandet bara på svenska.