Artikel från Justitiedepartementet

Migration och inre säkerhet på digitalt EU-möte

Publicerad

När justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg deltar i ett videomöte med EU-kollegorna 14 december står migrations- och asylpakten på dagordningen. Ministrarna ska även diskutera inre säkerhet.

 • Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson framför en EU-flagga på en pressträff den 17 september.

  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson deltar i videomötet 14 december.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Inrikesminister Mikael Damberg framför en EU-flagga och två svenska flaggor på en pressträff 11 december.

  Inrikesminister Mikael Damberg deltar i videomötet med EU:s inrikesministrar 14 december.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Migration och asyl

EU:s ministrar med ansvar för migration diskutera hur arbetet fortskrider med delar av migrations- och asylpakten, däribland den externa dimensionen, återvändande, gränskontroller, förfaranden före inresa och solidaritetsmekanismen.

Regeringen understryker vikten av att komma vidare med arbetet med migrations- och asylpakten. Det är viktigt att förslagen i pakten som helhet blir väl balanserade och att det gemensamma systemet leder till en jämnare fördelning av asylsökande inom unionen.

Ministrarna ska dessutom diskutera hur man kan förbättra EU:s samarbete med partnerländer utanför EU för att göra återtagandeprocessen effektivare och förbättra migrationshanteringen.

Inre säkerhet och europeiskt polispartnerskap

Inrikesministrarna kommer att diskutera slutsatser om inre säkerhet och det europeiska polispartnerskapet.

Regeringen välkomnar rådets slutsatser om inre säkerhet och europeiskt polispartnerskap. Slutsatserna är balanserade och fokuserar på viktiga frågor för att stärka den inre säkerheten. Regeringen stödjer EU-samarbete för att bekämpa cyberbrottslighet och brottslighet där man använder ny teknik och det är prioriterat att samarbeta på EU-nivå för att förbättra tillgång till information och elektroniska bevis för brottsbekämpningen.

Interoperabilitet mellan EU:s informationssystem för gränser och visering

Interoperabilitetsförordningarna – som handlar om att förbättra informationsutbytet mellan nationella myndigheter när det gäller säkerhet, gräns- och migrationsförvaltning, visering och asylärenden – trädde i kraft sommaren 2019 och ska genomföras före 2023 års slut. Komplexiteten och coronapandemin har gjort att genomförandet har blivit försenat i flera medlemsländer. EU-kommissionen bedömer att en smärre justering av tidplanen är oundviklig och på mötet ska ministrarna ta ställning till ett förslag om att senarelägga vissa delar av genomförandet.

Regeringen kan godta att tidplanen senareläggs i enlighet med EU-kommissionens förslag och bekräfta att alla nödvändiga rättsliga och operativa åtgärder i Sverige kommer att finnas på plats för att slutföra genomförandet före utgången av 2023. Regeringen anser dock att det är viktigt att tidplanen inte ändras ytterligare.

Terrorisminnehåll på nätet

Det tyska ordförandeskapet ska informera ministrarna om läget i förhandlingarna om förordningen om att förhindra spridning av terrorisminnehåll online.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på videomötet.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet 14 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Mer om videomötet 14 december

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.