Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Nya satsningar inom export- och investeringsfrämjandet

Publicerad Uppdaterad

Vid ett extrainsatt Team Sweden-högnivåmöte den 16 december presenterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg nya satsningar för export- och investeringsfrämjande under 2021. Fokus är att locka utländska direktinvesteringar till Sverige. Nya initiativ lanseras även för att öka exporten i hela Sverige.

Logotyp: Regeringskansliet

Den 16 december presenterade Anna Hallberg regeringens nya insatser för export- och investeringsfrämjandet. Målsättningen är att öka utrikeshandeln och de utländska investeringarna till Sverige.

- För att hjälpa den ekonomiska återhämtningen satsar regeringen nu även inom ramen för export- och investeringsfrämjandet. Ökad export och investeringar skapar jobb, tillväxt och bidrar till en ökad välfärd i Sverige, säger Anna Hallberg. 

- Utländska investeringar är viktiga för Sverige – de skapar sysselsättning och bidrar till tillväxt och ökad innovationskraft. Därför gör vi en särskild satsning på 25 miljoner kr till investeringsfrämjande.

I satsningen kommer en större investeringskonferens att arrangeras för att ge en mångsidig bild av vad Sverige kan erbjuda i form av spjutspetsområden och ekosystem. Arbetet med att internationellt marknadsföra Sverige som investeringsland kommer intensifieras.

Regionalt exportfrämjande utvecklas ytterligare för att företag i hela landet ska få stöd för att internationaliseras och stärka exportmöjligheterna. Det regionala strategiska arbetet utvecklas, bland annat genom att Team Sweden Region etableras och en ny satsning på utarbetande av regional exportstatistik genomförs.

-  Regeringens ambition är att exporten i alla län ökar. Det regionala exportfrämjandet spelar en viktig roll i att stötta små och medelstora företag i denna utveckling. För att skapa tillväxt i hela Sverige behöver företag i hela landet exportera, konstaterar Anna Hallberg.

Regeringen lanserade en uppdaterad export- och investeringsstrategi i dec 2019. Fokusområde för strategin är hållbarhet och att exporten ska öka i hela Sverige.

Exportstrategins fem strategiska målsättningar:

1. Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP.
2. Fler små och medelstora företag ska exportera.
3. Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel.
4. Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets exportförmåga och internationella konkurrenskraft.
5. Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, kompetens, talanger och besökare ska öka.