Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Plattformsarbete och jämställdhet på EU-möte

Publicerad

När EU:s sysselsättnings-, social- och jämställdhetsministrar träffas på ett videomöte den 3 december ska de diskutera arbetsförhållanden och socialt skydd i plattformsekonomin; efterfrågan och utbud för tjänster på nätet. Ministrarna ska också diskutera EU-kommissionens förslag till jämställdhetsstrategi 2020–2025.

 • Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på vidoemötet den 3 december.

  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på vidoemötet den 3 december.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen företäder Sverige på videomötet den 3 december.

  Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen företräder Sverige på videomötet den 3 december.

  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arbetsförhållanden i plattformsekonomin

Ministrarna inleder mötet med en riktlinjedebatt om arbetsförhållanden och socialt skydd i plattformsekonomin. Plattformsekonomin kännetecknas av att efterfrågan och utbudet för en tjänst passar ihop och sker via en plattform på nätet. Diskussionen kommer att handla om vad som kan göras för att förbättra arbetsförhållandena i plattformsekonomin.

Bakgrunden till riktlinjedebatten är bland annat att utvecklingen av plattformsekonomin skapar jobbmöjligheter och gör det enklare att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsvillkoren ofta är osäkra.

Jämställdhetsstrategin 2020-2025

Ministrarna ska också diskutera hur medlemsländerna ska genomföra EU- kommissionens jämställdhetsstrategi 2020–2025 Strategin presenterades i mars 2020. Ministrarna ska diskutera hur åtgärderna kan bidra till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen företräder Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Kommenterad dagordning för mötet 3 december

Mer om mötet 3 december

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Fakta: Ministerrådet

 • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
 • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
 • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
 • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
 • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.