Artikel från Socialdepartementet

Seminarium om sjukförsäkringen med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Publicerad

En trygg och fungerande sjukförsäkring är en fundamental del i ett välfärdssamhälle. Var står vi i dag, och vad har pandemin inneburit för våra trygghetssystem? Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bjöd in till ett digitalt seminarium för att diskutera frågorna.

Till följd av pandemin har regeringen infört en rad tillfälliga förändringar av reglerna i sjukförsäkringen. Dessa förändringar har varit betydelsefulla i arbetet med att begränsa smittspridningen och stärka den ekonomiska tryggheten för personer som drabbas av sjukdom. Men hur starkt skydd ger sjukförsäkringen i dag? Och finns det delar som behöver bli bättre och mer ändamålsenliga? Det var några av frågorna som diskuterades under seminariet.

Vid seminariet deltog Claes Jansson, tidigare utredare av sjukförsäkringen, Mandus Frykman, tidigare nationell samordnare för en fungerande sjukskrivningsprocess, Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå Universitet, Per Molander, tidigare ordförande i Jämlikhetskommissionen samt Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Tony Malmborg från Socialdepartementet modererade diskussionen.