Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Sveriges nya relation med Storbritannien

Publicerad

De stora förändringarna med anledningen av Storbritanniens utträde ur EU sker från och med den 1 januari 2021 när övergångsperioden tagit slut och den framtida relationen mellan EU och Storbritannien inleds. Nu omfattas Storbritannien inte längre av EU:s regelverk och deltar inte längre i den inre marknaden och EU:s tullunion. Förändringarna påverkar företag, medborgare, organisationer och myndigheter.

Det blir förändringar för handeln med varor och tjänster, för resor och turism, för samordningen av de sociala trygghetssystemen och för överföring och skydd av personuppgifter med mera. Vidare omfattas Storbritannien inte längre av de internationella avtal som EU har ingått med andra tredje länder. 

Den 30 december höll EU-minister Hans Dahlgren och utrikeshandelsminister Anna Hallberg en pressträff med anledning av det nya avtalet mellan EU och Storbritannien. Hans Dahlgren framhöll att det handlar om ett brett avtal som spänner över många områden.

– Det här avtalet ger förutsättningar för ett långsiktigt och förutsägbart samarbete och för goda relationer mellan EU och Storbritannien i framtiden, säger EU-minister Hans Dahlgren.

– Det här avtalet är välkommet. Det fanns i praktiken tre möjligheter. Inget avtal, ett dåligt avtal och ett bra avtal. Vad vi har är ett bra avtal, säger utrikeshandelsministern Anna Hallberg.

Nedan finns övergripande information om vad som gäller för medborgare när den nya relationen mellan EU och Storbritannien tar vid.

Besök till Storbritannien

Villkoren för resor till Storbritannien ändras efter årsskiftet. Svenskar kan vistas upp till sex månader i Storbritannien utan att behöva ansöka om visum. Precis som tidigare ska man ha pass med sig vid inresa.

Sweden abroad - besöka Storbritannien

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin gäller därutöver särskilda förhållningsregler vid besök till Storbritannien.

Sweden abroad - aktuella händelser - Storbritannien

Svenskar som bor i Storbritannien

Den brittiska regeringen har infört ett nytt uppehållstillstånd – så kallad settled/pre-settled status – för EU-medborgare som bosatt sig i Storbritannien före EU-utträdet eller under övergångsperioden, fram till 31 december 2020. Den enskilde ansvarar själv för att ansöka om uppehållstillståndet.

Sweden abroad - bosatt i Storbritannien

Svenskar som vill flytta till Storbritannien

Gällande rätten för EU-medborgare att bosätta sig och arbeta i Storbritannien har den brittiska regeringen beslutat om ett nytt poängbaserat migrationssystem i vilket man inte kommer att skilja mellan EU-medborgare eller övriga utländska medborgare. Det nya migrationssystemet införs från 1 januari 2021.

Sweden abroad - flytta till Storbritannien

Om nya immigrationsystemet, på brittiska regeringens webbplats (engelska)

Studenter

Den student som redan bor i Storbritannien har rätt att söka uppehållstillstånd och därigenom behålla rätten att studera.

Den som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte redan studerar/bor i landet behöver söka studentvisa innan studierna påbörjas.

Sweden abroad - student i Storbritannien

Brittiska medborgare som bor i Sverige

De britter som bor i Sverige vid årsskiftet behöver ansöka om en ny så kallad uppehållsstatus enligt utträdesavtalet, för att ha rätt att fortsätta bo och arbeta här. Den som får uppehållsstatus kommer att ha rätt att bo och arbeta i Sverige under i stort sett samma förutsättningar som en EU-medborgare.

Pressmeddeland: Brittiska medborgares rättigheter i Sverige efter Brexit

Hösten 2020 infördes ett undantag för anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. Undantaget gäller ifråga om utbildning som påbörjas eller bedrivs efter den 31 december 2020.

Artikel: Undantag från anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor

Sweden abroad - brittiska medborgare i Sverige

Gränsarbetare

Den som är så kallad gränsarbetare har inte rätt att få uppehållsrätt i det land man arbetar men inte bor i. Däremot har man rätt att ansöka om att få ett bevis på att man är gränsarbetare enligt utträdesavtalet.

Sweden abroad - gränsarbetare

Förändringar för handeln med Storbritannien efter årsskiftet

Relevant information för svenska företag som handlar med Storbritannien finna på flera myndigheters webbplatser:

Kommerskollegium – information till företag

Tullverket – information till privatpersoner

Tullverket – information till företag

Verksamt.se – information om brexit

Jordbruksverket - information om handel med djur och växter

Livsmedelsverket - information om handel med livsmedel

Det finns även information för företag på kommissionens webbplats om de förändringar som inträffar inom olika specifika sektorer. Där finns även en checklista för företag som handlar med Storbritannien.

Information om förberedelser på Kommissionens webbplats (på engelska)

Genvägar: