Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Två år sedan parterna i Jemenkonflikten träffades i Sverige under FN:s ledning och enades om Stockholmsöverenskommelsen

Publicerad

I Jemen pågår världens största humanitära kris, med en växande risk för utbredd svält. Krisen beror på den svåra konflikt som pågått i landet i över fem år.

Idag, när vi firar Lucia, är det två år sedan parterna i Jemenkonflikten träffades i Sverige under FN:s ledning och enades om Stockholmsöverenskommelsen. Överenskommelsen var ett betydande diplomatiskt genombrott. Den var samtidigt en akut humanitär åtgärd. Genom överenskommelsen avvärjdes en omedelbart förestående strid om hamnstaden Hodeidah. Därmed upprätthölls en humanitär livlina för miljontals utsatta människor i Jemen. Överenskommelsen innefattar också en mekanism för fångutväxling mellan parterna och en överenskommelse om staden Ta’iz. En FN-mission inrättades för att övervaka vapenvilan i Hodeidah. Sverige är ett av de länder som bidrar med personal till insatsen.

Genomförandet av Stockholmsöverenskommelsen som helhet har dock gått trögt. Konflikten i resten av landet har förvärrats och krisen fördjupats. FN:s sändebud Martin Griffiths jobbar nu hårt för att få till stånd en nationell vapenvila och nya politiska samtal mellan parterna. Politiska låsningar består och regionala spänningar försvårar fredsarbetet.

Två år efter överenskommelsen finns anledning att åter understryka vikten av att den genomförs fullt ut. Samtidigt påminns vi om att politiska samtal och framsteg är möjliga. Stockholmsöverenskommelsen var inget slutligt fredsavtal, men ett viktigt steg på vägen. Den visar att parterna i konflikten kan mötas och komma överens. Den anda av möjligheter som genomsyrade samtalen i Sverige behöver återskapas.

I februari besökte utrikesminister Ann Linde Jemens huvudstad Aden. Där träffade hon den jemenitiska regeringen, andra politiska aktörer, kvinnliga fredsaktivister, samt kvinnor som drabbats av kriget och som får skydd tack vare FN-insatser som delfinansieras av Sverige.

För att markera tvåårsdagen av Stockholmsöverenskommelsen kommer utrikesministern att genomföra ett ’virtuellt besök’ i Hodeidah, för att träffa FN-missionen och andra FN-organisationer på plats och prata om situationen på marken. Hon kommer också att ha möjlighet att tala med de svenskar som arbetar i missionen och uttrycka regeringens tacksamhet för deras arbete. I samband med detta tas också nya kontakter med parterna och FN för att diskutera vägen framåt.

Sveriges engagemang och den roll Sverige har i det internationella stödet till Jemen är uppskattat. Det starka svenska engagemanget för att bidra till ett slut på konflikten och det svåra lidande som landets befolkning tvingas utstå, kommer att fortsätta.