Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Artikel från Miljödepartementet

Ungdomsorganisationer gav inspel till regeringen om klimatpolitik, konsumtion och högnivåmöte om miljön

Publicerad

Sveriges unga har ett stort engagemang i klimatfrågan. För att möta det engagemanget träffade miljö- och klimatminister Isabella Lövin tio ungdomsklimatorganisationer den 25 november för att diskutera klimatambition och inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50 ur ett ungdomsperspektiv.

Kollage med bilder på alla deltagande ungdomsorganisationer,
De organisationer som deltog vid mötet var Fältbiologerna, Global Shapers, Klimatstudenterna Sverige, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, PUSH Sverige, Sáminuorra, Scouterna, Svenska kyrkans unga, we_change och WWF Sweden Youth. Fältbiologernas och Svenska kyrkans ungas representanter finns inte med i bildkollaget. Foto: Privat. Illustration: Jens Persson/Regeringskansliet

Vi lever mitt i klimatförändringarna. Det är vi människor som bär ansvaret. Klimatfrågan är inte längre ett avlägset problem för framtida generationer. Att bedriva en aktiv klimatpolitik är en fråga om solidaritet med kommande generationer, med alla människor i världen, och med det ekologiska systemet.

Sveriges unga är väldigt engagerade i klimatfrågan. Regeringen och Miljödepartementet har fått flera uppmaningar från ungdomsklimatrörelsen att ta vara på deras värdefulla perspektiv och erfarenheter när Sveriges klimatpolitik utformas. Som ett steg i att möta uppmaningarna träffade miljö- och klimatminister Isabella Lövin, statssekreterare Eva Svedling och Miljödepartementet tio av Sveriges ungdomsorganisationer inom klimat i ett digitalt forum för att diskutera Sveriges klimatarbete och inriktningen för högnivåmötet Stockholm+50 ur ett ungdomsperspektiv.

Frågeställningen för mötet var dels vad en ambitiös klimatpolitik innebär på nationell, regional och global nivå, dels vad en hållbar produktion och konsumtion inom de planetära gränserna innebär. Inspelen från ungdomsorganisationerna till regeringen och Miljödepartementet var tydliga: världens ledare gör för lite och agerar för långsamt för att bekämpa den globala uppvärmningen. Det är dags att prioritera om från kortsiktig tillväxt till långsiktig välfärd för alla. Ta större hänsyn till ursprungsbefolkningars samlade kunskap – gör inte klimatomställningen på deras bekostnad. Världens politiker, inte individen eller konsumenten, bär ansvaret för att vända den negativa utvecklingen och säkra omställningen.

Nästa steg i processen är att Miljödepartementet tar hand om de synpunkter, idéer och tankar som kom fram under mötet och delar dem vidare till kollegor runt om i Regeringskansliet. Inspelen kommer också bidra till Sveriges fortsatta arbete med högnivåkonferensen Stockholm+50.

Miljödepartementet har arbetat med förberedelserna inför ungdomsrådet om klimatet i nära samarbete med Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD) och dialog med Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU).

De organisationer som deltog vid mötet var Fältbiologerna, Global Shapers, Klimatstudenterna Sverige, LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer, PUSH Sverige, Sáminuorra, Scouterna, Svenska Kyrkans Unga, we_change och WWF Sweden Youth. De ungdomsrepresentanter som ingår i Sveriges delegation till FN:s klimatförhandlingar hade en aktiv roll inför och under mötet. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.