Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Artikel från Finansdepartementet

Återhämtningen efter corona i fokus på EU:s finansministermöte

Publicerad

EU:s återhämtning efter coronapandemin står på agendan när finansminister Magdalena Andersson träffar sina EU-kollegor på ett videomöte 19 januari. Finansministrarna ska diskutera faciliteten för återhämtning och resiliens och EU:s strategi för att hantera nödlidande lån i spåren av coronapandemin. Även den europeiska planeringsterminen är på dagordningen.

Magdalena Andersson framför en EU-flagga och en svensk flagga vid en pressträff vid ett tidigare tillfälle.
Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet med EU:s finansministrar 19 januari. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Faciliteten för återhämtning och resiliens

På videomötet 19 januari ska EU:s finansministrar diskutera genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens. Faciliteten är huvuddelen i det återhämtningspaket som EU:s stats- och regeringschefer kom överens om i juli och ska, via bidrag och lån, stödja offentliga investeringar och reformer i medlemsstaterna.

Finansministrarna ska på videomötet diskutera hur arbetet fortskrider med de nationella återhämtnings- och resiliensplaner som medlemsländerna ska överlämna till EU-kommissionen för att kunna få ekonomiskt stöd. Planerna ska som regel skickas in senast i april.

Regeringen anser att det är viktigt att insatser från faciliteten för återhämtning och resiliens bidrar till långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt och den gröna och digitala omställningen genom att främja nödvändiga reformer och offentliga investeringar. Regeringen menar vidare att insatser från faciliteten bör främja sunda offentliga finanser, jämställdhet, nationellt ägarskap och bör vara i linje med Parisavtalet.

Handlingsplan för nödlidande lån

Många banker inom EU brottats med höga nivåer av nödlidande lån, även kallade problemlån. De senaste åren har det skett en tydlig minskning av andelen nödlidande lån i det europeiska banksystemet. Den ekonomiska krisen orsakad av coronautbrottet har dock lett till att den nedåtgående trenden har brutits och EU-kommissionen menar att det nu behövs fler åtgärder för att hantera en möjlig ökning av nödlidande lån i europeiska banker. Därför presenterade EU-kommissionen i december en strategi för att hantera nödlidande lån i spåren av coronapandemin.

På mötet ska EU-kommissionen presentera strategin för ministrarna som därefter får möjlighet att diskutera förslaget.

Regeringen välkomnar EU-kommissionens strategi. Fokus bör vara på att förebygga att nödlidande lån uppstår. Om lån blir nödlidande så ska dessa i första hand hanteras av den privata sektorn på ett sätt som värnar den finansiella stabiliteten och konsumentskyddet.

Den europeiska planeringsterminen 2021

Inom ramen för den europeiska planeringsterminen ska finansministrarna diskutera rådsslutsatser om EU-kommissionens förvarningsrapport för 2021. Rapporten syftar till att upptäcka potentiella makroekonomiska obalanser i medlemsländerna. Utifrån en preliminär ekonomisk analys rekommenderar kommissionen att 12 medlemsländer ska bli föremål för fördjupade granskningar under våren 2021, däribland risker i Sverige kopplat till hushållens höga skuldsättning, bolån och stigande bostadspriser.

Regeringen kan ställa sig bakom utkastet till rådsslutsatser för den årliga förvarningsrapporten 2021.

Ordförandeskapets arbetsprogram, lagstiftningsförslagen om finansiella tjänster och EIB:s investeringsundersökning

På mötet ska det portugisiska ordförandeskapet presentera sitt arbetsprogram för ekonomiska och finansiella frågor samt informera om hur arbetet går med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

Ministrarna kommer även att få en presentation av Europeiska investeringsbankens senaste investeringsundersökning.

Finansminister Magdalena Andersson representerar Sverige på videomötet.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för videomötet 19 januari

Mer om videomötet 19 januari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.