Artikel från Statsrådsberedningen

Coronasamordning på EU-möte

Publicerad

När EU-minister Hans Dahlgren träffar sina ministerkollegor på ett videomöte 18 januari ska de bland annat diskutera samordning av vaccinationerna i EU-länderna inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet senare i veckan. EU-ministrarna ska även ta upp konferensen om EU:s framtid och få information om det portugisiska ordförandeskapets prioriteringar.

Sveriges EU-minister Hans Dahlgren svarar på frågor från journalister utomhus.
EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet 18 januari. Sveriges EU-representation.

Det portugisiska ordförandeskapets program

Mötet börjar med att det nyinkomna portugisiska ordförandeskapet presenterar arbetsprogrammet för de kommande sex månaderna. Portugal har valt att fokusera på tre huvudpunkter: återhämtning genom grön och digital omställning, den europeiska sociala pelaren och strategisk autonomi i ett EU som är öppet mot omvärlden.

Corona och vaccinsamordning

EU-ministrarna kommer också diskutera samordningen av arbetet mot covid-19 i medlemsländerna.

Regeringen tycker att det är viktigt att fortsätta samarbeta inom EU för att motverka smittspridningen och mildra pandemins effekter på samhället. Det är också bra med fortsatt samordning och erfarenhetsutbyte om vaccin och om de pågående vaccineringarna, för att se till att vaccinet når så stor del av EU:s befolkning som möjligt och att EU bidrar till det globala vaccinationsarbetet.

På Europeiska rådets videomöte 21 januari ska EU:s stats- och regeringschefer fortsätta diskussionen om corona och vaccinsamordning.

Konferensen om EU:s framtid

Ordförandeskapet ska också informera EU-ministrarna om arbetet med konferensen om EU:s framtid. Nästa steg är att kommissionen, Europaparlamentet och rådet ska enas om konferensens utformning och ledarskap, i en gemensam deklaration.

EU-minister Hans Dahlgren representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om videomötet i allmänna rådet 18 januari

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020