Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Ny statistik visar på rekordnivåer av antalet polisanställda

Publicerad

Enligt Polismyndighetens senaste årsstatistik från den 31 december 2020 har myndigheten totalt 33 726 anställda. Det är en rekordstor ökning med 5 463 nya polisanställda jämfört med starten på den stora polissatsningen 2016.

Foto: Lars Hedelin, Polismyndigheten

– Det här är all time high för både antalet poliser och civilanställda, aldrig tidigare har Sverige haft så många poliser. Under 2020 har antalet ökat i samtliga polisregioner. Vår utbyggnad av polisen kommer att fortsätta och arbetet med att bygga ut myndigheten med 10 000 anställda mellan 2016–2024 är nu halvvägs. Fler kollegor kommer att göra polisyrket mer säkert och öka effektiviteten i brottsbekämpningen, säger inrikesminister Mikael Damberg.

I dagarna börjar 700 nya polisstudenter på någon av de fem polisutbildningar som finns runt om i landet. I år förväntas nära 1400 nya poliser komma ut från polisutbildningen. Det visar på en fördubbling av antalet studenter jämfört med för tio år sedan då siffran låg på 600.

Ökningen beror bland annat på regeringens satsning på fler lärosäten som har resulterat i att man nu kan utbilda sig i ytterligare två städer, Borås och Malmö. En annan faktor är att polisyrket fått förbättrade villkor med fler kollegor och en ökad grundlön med 5 000 kr i månaden sedan 2015.  

Av de 33 726 anställda inom Polisen är 20 942 poliser och 12 784 civila. Antalet nyutexaminerade i år markerar en brytpunkt för polistillväxten. Då det tidigare anställdes fler civila kommer nu istället polisutbildningen börja ge effekt med ett större antal poliser i yttre tjänst.

Då intresset för polisyrket ökat har regeringen initierat en ny och snabbare antagningsprocess till polisutbildningen. Processen är mer flexibel och låter de som blir godkända att välja att starta utbildningen någon av de tre kommande terminsstarterna, vilket infördes 2020.

Andra betydande faktorer till det ökade antalet poliser är att färre har slutat. Under 2020 slutade 628 poliser, vilket är 200 färre än året innan. Mer än var fjärde polis som slutat innan 2015 har återanställts. Man har infört en funktionsutbildning för civilanställda experter, personer med lämplig bakgrund som exempelvis jobbar på utredningsenhet. Det är en snabbutbildning som beräknas examinera ett hundratal poliser per år.

När antalet polisanställda ökar i stadig takt kan såväl polisnärvaron i utsatta områden som i glesbygd öka, vilket är en förutsättning för en effektiv brottsbekämpning.  

Bakgrund

Den polisiära närvaron är avgörande för brottsbekämpningen. Polisen måste växa för att kunna utreda och klara upp fler brott och på så sätt öka tryggheten i samhället. Regeringen har därför sjösatt en historisk satsning på Polismyndigheten som bland annat innebär att antalet anställda ska öka med 10 000 fram till och med 2024.  Under 2020 passerades målet halvvägs med 5000 anställda. De kommande åren kommer flera tusen poliser anställas runt om i landet.  

För att finansiera satsningen har anslaget ökat successivt och 2021 kommer Polismyndigheten att kunna disponera närmare 30,5 miljarder kronor. Det är ca 6 miljarder kronor mer än 2018. När polisen får mer resurser ökar trycket på andra steg i rättskedjan. Därför föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2020 satsningar för att stärka hela rättsväsendet. Polisen kommer fortsatt behöva ökade resurser. Anslaget för 2021 är drygt 1 900 miljoner högre än 2020. För 2022 föreslås ytterligare tillskott på 1 650 miljoner kronor.

 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.