Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Sveriges förmåga att möta hot och kriser i fokus på Folk och Försvars rikskonferens

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och inrikesminister Mikael Damberg deltog i Folk och Försvars Rikskonferens som hölls 11-12 januari i digital form. Det övergripande temat för konferensen var Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning, ett ämne som berördes av en mängd olika talare och experter från myndigheter och civilsamhället under konferensens två dagar.

 • Försvarsminister Peter Hultqvist vid konferensen Folk och Försvar

  Försvarsminister Peter Hultqvist

  Foto: Folk och Försvar

 • Utrikesminister Ann Linde

  Utrikesminister Ann Linde

  Foto: Folk och Försvar

 • Inrikesminister Mikael Damberg

  Inrikesminister Mikael Damberg

  Foto: Folk och Försvar

Utrikesminister Ann Linde inledde konferensen med att tala om svensk säkerhetspolitik och vad vi har att vänta efter pandemin, om kommande utmaningar samt hur Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten kan utvecklas. Under konferensens första dag talade även Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, om EU som Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform. 

Tal av utrikesminister Ann Linde vid Folk och Försvars rikskonferens

Karin Wallensteen, statsministerns statssekreterare för utrikesfrågor och det säkerhetspolitiska rådet, berörde i sitt anförande berörde hur de nordiska länderna kan agera tillsammans för att bygga säkerhet och välstånd såväl i sitt närområde som globalt. 

Försvarsminister Peter Hultqvist inledde tisdagens program med ett tal på temat Sveriges militära försvar rustar för framtiden. Försvarsministern tog bland annat upp riksdagens försvarsbeslut för perioden 2021–2025, som kommer att öka den militära förmågan avsevärt i förhållande till dagens läge, och pekade på att uppbyggnaden också är en viktig säkerhetspolitisk signal. Inrikesminister Mikael Damberg berörde i sitt tal hur uppbyggnaden av det civila försvaret ska genomföras, vilka frågor som regeringen identifierat som mest brådskande att lösa och hur det civila försvaret på längre sikt kan stärkas.

Tal av försvarsminister Peter Hultqvists vid Folk och Försvars rikskonferens 2021

Tal av inrikesminister Mikael Damberg vid Folk och Försvars rikskonferens 2021

Vid Rikskonferensen talade även bland annat ÖB Michael Bydén, FRA:s generaldirektör Björn Lyrvall och MSB:s tillförordnade generaldirektör Camilla Asp. Alla tal och debatter går att se i efterhand på Folk och Försvars webbplats.

Folk och Försvars webbplats

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.