Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Utrikesminister Ann Linde invigde året som ordförande i OSSE 2021

Publicerad

Det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) kommer under året att arbeta för att organisationens viktiga roll att bidra till säkerheten i regionen ska stärkas. För Sverige och alla andra deltagarstater utgör de åtaganden som ligger till grund för OSSE grundstenarna för vår gemensamma säkerhet. Det sade utrikesminister Ann Linde den 14 januari till OSSE:s permanenta råd.

I anförandet för de 57 deltagarstaternas ambassadörer beskrev Linde ordförandeskapets program och prioriteringar. Ett viktigt fokus för Sverige är att försvara och värna de principer och åtaganden som samtliga stater enats om - det vill säga den europeiska säkerhetsordningen och OSSE:s breda säkerhetsbegrepp. Genom ökad jämställdhet och aktiv involvering av civilsamhället i OSSE:s aktiviteter vill Sverige särskilt bidra till säkerheten i vår region. 

- Idag, när multilateralt samarbete och folkrätten utmanas, och OSSE:s överenskommelser och verktyg för att stärka säkerheten i regionen ifrågasätts måste vi påminna oss om varför vi utformade dem till att börja med, sa Ann Linde och fortsatte:
 
- Våra gemensamma åtaganden innebär att kopplingen mellan säkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen är glasklar. Som deltagarstater i OSSE har vi förbundit oss att respektera dessa åtaganden. När de kränks utmanas allas vår säkerhet vilket är tydligt i de konflikter och kriser som vi ser i vår region. 
 
- Det är genom att utkräva ansvar av varandra som vi ser till att våra åtaganden hålls relevanta. Genom att leva upp till våra åtaganden stärker vi säkerheten i vår region. Däri ligger vår organisations unika värde, fortsatte hon.
 
Linde framhöll också särskilt OSSE:s viktiga roll för att bidra till konfliktlösning och nämnde pågående konflikter och kriser kopplade till Nagorno-Karabach, Ukraina, Moldavien, Georgien och Belarus. För att dessa kriser ska kunna lösas måste vi se till våra åtaganden som deltagarstater i OSSE. Det är inte ett enkelt uppdrag Sverige har tagit på sig, men vi kommer att göra allt vi kan för att ge ett varaktigt bidrag till säkerheten i regionen. 

- Hot mot internationell fred och säkerhet och det lidande som konflikter innebär är oacceptabelt. Därför måste vi fortsätta att hålla arbetet för en lösning på konflikterna i vår region högst på vår dagordning, sa Linde.