Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Dialog om Coronakommissionens äldrebetänkande och nya äldreomsorgslagen med Pensionärskommittén

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren ledde Pensionärskommitténs möte den 16 februari. Coronakommissionens huvudsekreterare Joakim Sonnegård presenterade det första delbetänkandet (äldrebetänkandet). Särskilda utredaren Olivia Wigzell berättade om utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt tillgång till medicinsk kompetens.

 • Porträttbild av socialminister Lena hallengren

  Socialminister Lena Hallengren är ordförande i Pensionärskommittén.

  Foto: Krisitan Pohl/Regeringskansliet

 • Porträttbild på Coronakommissionens huvudsekreterare Joakim Sonngård

  Coronakommissionens huvudsekreterare Joakim Sonnegård.

  Foto: Peter Nerström

 • Porträttbild på särsklida utredaren och Socialstyrelsens GD Olivia Wigzell

  Särsklida utredaren för ny äldreomsorgslag Olivia Wigzell.

  Foto: Socialstyrelsen

Coronakommissionen om smittspridning inom äldreomsorgen

Joakim Sonnegård redogjorde för Coronakommissionens bedömningar om orsakerna till smittspridningen inom äldreomsorgen. Det handlar bland annat om strukturella brister, otillräckliga regelverk, organisatoriska brister, bemanning och bristande medicinsk kompetens.

Regeringen tar Coronakommissionens resultat på allvar

Lena Hallengren nämnde att flera av bristerna har varit kända tidigare och att både staten, kommuner och regioner har arbetat med detta, men att Coronapandemin har satt dessa frågor i fokus på ett annat sätt än tidigare.

– Regeringen tar kommissionen synpunkter på största allvar och vi behöver åtgärda de strukturella brister som kommissionen lyft fram. Det här är ett stort reformarbete som kommer kräva insatser både på nationell, regional och kommunal nivå, säger Lena Hallengren.

Regeringens pågående insatser för äldreomsorgen

Socialministern berättade att regeringen sedan tidigare vidtagit åtgärder för flera av de områden kommissionen lyfter:

 • Pågående arbete med primärvårdsreformen, som bland annat ska stärka samverkan mellan kommuner och regioner.
 • Pågående reform med en skyddad yrkestitel för yrket undersköterska som förväntas leda till en på sikt ökad kvalitet i verksamheten.
 • Den nationella samordnaren för kompetensförsörjning i äldreomsorgen vars arbete ska bidra till hållbara förutsättningar för arbete i äldreomsorgen.
 • Utredningsförslaget om fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
 • Den pågående utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap som bl.a. ska beakta det ökade behovet av skyddsutrustning inom den kommunala omsorgen.
 • Nyligen tillsatt utredning som ska föreslå en äldreomsorgslag.

Utredningen om äldreomsorgslag och stärkt tillgång till medicinsk kompetens

Regeringens särskilda utredare Olivia Wigzell berättade om arbetet som påbörjats med den nya utredningen om äldreomsorgslag och svarade på frågor från ledamöterna i kommittén. Utgångspunkterna för utredningen är att förtydliga äldreomsorgens innehåll och öka tillgången till medicinsk kompetens i verksamheterna.

Pensionärskommittén

Pensionärskommittén som bildades 1991 sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Socialminister Lena Hallengren är ordförande. De organisationer som sitter med i kommittén är: Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna (SPF), Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG), Sverigefinska pensionärer och Finska Pensionärernas Riksförbund i Sverige.