Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Forskning och återhämtning huvudfråga på ministermöte

Publicerad

När EU:s forskningsministrar möts på ett videomöte 26 februari kommer diskussionen om möjliga synergier mellan de nationella återhämtningsplanerna och det Europeiska forskningsområdet att vara i fokus. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige på videomötet.

Pressbild på Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Återhämtningsplaner efter covid-19

Ministrarna ska under videomötet diskutera hur forskning och innovation kan bidra till samhällets och ekonomins utveckling i spåren av coronapandemin. Detta samtidigt som Europas forsknings- och innovationssektorer ska stärkas och den gröna och digitala omställningen påskyndas.

Regeringen tycker att det är viktigt att upprätthålla den offentliga finansieringen av forskning och innovation när samhället och ekonomin utsätts för svåra påfrestningar, samtidigt som den privata finansieringen förväntas minska.

Regeringen lyfter även fram att forskning kommer att vara viktigt för att förstå konsekvenserna av pandemin. Samt att det finns behov av att långsiktigt öka den vetenskapliga kunskapen om virus och pandemier för att stärka samhällets beredskap och förebygga pandemier i framtiden.

Övriga frågor

Ministrarna kommer också att avhandla en rad övriga frågor under videomötet. Ordförandeskapet kommer att informera om status i förhandlingarna av ett gemensamt företag för högpresterande datorsystem. Kommissionen kommer också att informera om pakten för forskning och innovation i Europa, europeiska forumet för omställning och den vetenskapliga utvärderingen av plasts biologiska nedbrytbarhet. Kommissionen ska även presentera sitt förslag till en gemensam förordning för inrättande av gemensamma företag under Horisont Europa.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Mer om forskningsministrarnas videomöte 26 februari

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.