Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Industri- och konsumentpolitik på EU-möte

Publicerad

När EU:s ministrar med ansvar för inre marknaden och industrifrågor möts via video 25 februari kommer de bland annat att diskutera EU:s industripolitiska mål och konsumenternas roll i återhämtningen efter coronapandemin. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg representerar Sverige på videomötet.

Pressbild på Anna Hallberg, utrikeshandelsminister
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg representerar Sverige på videomötet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

EU:s industripolitiska mål

Under videomötet kommer ministrarna att diskutera hur EU-ländernas planer för återhämtning och resiliens efter coronapandemin kan bidra till att uppnå EU:s industripolitiska mål.

Återhämtnings- och resiliensplanerna ska ta upp vilka reformer och investeringar som länderna planerar att genomföra. Åtgärderna ska bland annat bidra till den gröna och digitala omställningen. Det ska också framgå i planerna hur åtgärderna ska bidra till jämställdhet mellan män och kvinnor.

Arbete pågår nu inom Regeringskansliet med att utarbeta den svenska planen och regeringen ska söka bidrag för åtgärder som lagts fram i extra ändringsbudgetar, de sedvanliga vår- och höständringsbudgetarna och i budgetpropositionen för 2021.

Medlemsstaterna ska lämna in sina återhämtnings- och resiliensplaner senast den 30 april 2021.

Konsumenternas roll i återhämtningen

Ministrarna kommer också att diskutera EU:s nya konsumentstrategi för 2021–2025. Syftet med strategin är att arbeta för en grönare, mer digital och rättvisare inre marknad för att öka förtroendet bland konsumenterna.

Rådet har nyligen beslutat om rådsslutsatser som välkomnar konsumentagendan till exempel initiativ för säkra produkter, konsumentkrediter, miljörelaterad information och effektiv tillsyn.

Regeringen anser att rådsslutsatserna på ett välbalanserat sätt lyfter fram de viktigaste punkterna i konsumentagendan.

Landsspecifik rapportering för skatteuppgifter

Sedan följer en diskussion om hur man ska gå vidare med förslaget om offentlig landsspecifik rapportering för skatteuppgifter. Förslaget innebär att multinationella företag verksamma i EU med en omsättning på mer än 750 miljoner euro ska upprätta en så kallad land-för-land-rapport om sin verksamhet. Rapporten ska innehålla information om verksamheten, antalet anställda, nettoomsättningen, resultat före skatt, inkomstskattebelopp och ackumulerade vinstmedel. Rapporten ska sedan finns tillgänglig för allmänheten på företagets webbplats under minst fem år.

Regeringenanser att förslaget är ett skatteförslag och motsätter sig därför förslaget eftersom det har fel rättslig grund. Rådets rättstjänst har tidigare också yttrat sig om att den rättsliga grunden till förslaget är felaktig.

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg representerar Sverige på videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om videomötet 25 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Portugisiska ordförandeskapet

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.