Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset, 5 februari

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om
corona-viruset och sjukdomen covid-19.

Sverige förlänger corona-restriktioner

Situationen i Sverige är fortfarande speciell.
Viruset som leder till sjukdomen covid-19
sprids fortfarande väldigt mycket.
Vården har mycket att göra.
Regeringen har därför beslutat att
förlänga vissa nationella restriktioner igen.

Förbudet att servera alkohol
efter klockan 20 förlängs

Fram till 14 februari får ingen servera alkohol
på serverings-ställen efter klockan 8 på kvällen.
Regeringen vill att det ska gälla till 28 februari.
Regeringen kommer därför att skicka
ett förslag om det på remiss.
Regeringen gör det för att få in synpunkter på förslaget.

Förbudet behöver vara kvar efter det också.
Men efter 28 februari är det klockan 22 som gäller.
Det föreslår regeringen.

Fortsätt att arbeta hemifrån

Om du inte absolut måste vara på din arbets-plats
ska du jobba hemifrån.
Statliga myndigheter ska se till att
ännu fler kan göra det.
Det gäller nu fram till 31 maj 2021.

Rekommendationen till gymnasiet
förändras

Folkhälso-myndighetens rekommendation
om gymnasie-skolan förlängs.
Men den har ändrats lite.
Gymnasiet ska nu ha både
fjärr- eller distans-undervisning och
en del undervisning på plats i skolan.
Det gäller från 25 januari
till 1 april 2021.

Mun-skydd i kollektiv-trafik hela våren

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat
munskydd sedan 7 januari 2021.
Det gäller på bussar, tåg och så vidare
under tider när det ofta är trångt.
Det kommer att gälla hela våren.

Verksamhet som inte är nödvändig
ska vara stängd till 21 februari

Regeringen ber regioner och kommuner
att fortsätta att hålla verksamheter stängda.
Det gäller sådant som är öppet för alla
men som inte är helt nödvändigt.
Varje region och kommun avgör själv
vad som är nödvändigt och inte.

Regeringen tycker att det är viktigt att
aktiviteter för barn och unga håller öppet.
Det är idrotts-, fritids- och kultur-aktiviteter
både ute och inne.
Det gäller nu även för gymnasie-ungdomar.

Regeringen förbereder fler åtgärder.
Det är med stöd av pandemi-lagen.
Regeringen lyssnar noga på
vad Folkhälso-myndigheten säger.

Pandemi-lagen ger regeringen
fler möjligheter att stoppa smittan

Den 8 januari beslutade riksdagen
att säga ja till pandemilagen.
Det är en tillfällig lag.
Den ska hindra spridning av covid-19
på ett mer effektivt sätt.

Regeringen har använt lagen för att besluta
om en ny förordning.
Den kallas begränsnings-förordningen.
Det är regler som måste följas från 10 januari.
Reglerna gäller för:

  • gym.
  • sport-anläggningar.
  • badhus.
  • butiker och gallerior.
  • platser för privata sammankomster.

Krav på negativt covid-19-test
för att resa in i Sverige

Regeringen vill inte att nya varianter
av viruset kommer in i Sverige.
Nya varianter finns i flera länder.

Därför får utländska medborgare som vill resa in i Sverige
inte vara smittade av corona-viruset.
De måste visa upp ett negativt test.
Det gäller från alla länder.
Det bestämde regeringen den 3 februari.

Läns-styrelserna får
175 miljoner kronor för mer tillsyn

Pandemilagen ger större möjligheter att stoppa smittan.
Men för att det ska funka behöver någon
hålla koll på att reglerna följs.
Det ska länsstyrelserna göra.
De behöver därför pengar för att göra jobbet.
Regeringen föreslog att de får 174,6 miljoner kronor.

Kommuner, regioner och länsstyrelser ska
kontrollera att det inte blir för trångt
på serverings-ställen, bland annat.
Regeringen föreslår att de får
82 miljoner kronor till det.

Smittskydds-åtgärderna på serveringsställen
behöver vara kvar till sista september 2021.
Det föreslår regeringen.

100 miljoner kronor för
covid-19-transporter

Sjukvården har väldigt mycket att göra just nu.
Sjukhusen kan behöva flytta patienter
till andra sjukhus.
Det kan vara med helikopter
eller ambulans, till exempel.

Vi kallar det skyndsamma transporter.
För kommunerna kan det vara att köra en patient
från ett särskilt boende till ett sjukhus.
Eller från en bostad med särskild service
för personer med funktions-nedsättning.
Det kostar förstås pengar för kommunen.

Regeringen föreslog 100 miljoner kronor
till skyndsamma transporter.
Då kan regioner och kommuner fortsätta att
söka ersättning för dem.

1,4 miljarder kronor till snabb-tester

Vi testar och smitt-spårar mycket i Sverige.
Vi måste få stopp på smittan.
Då är det viktigt att vi har många
verktyg och metoder för det.

Det är också viktigt att veta
hur många som är smittade.
En bra sak med snabbtester är att
vi får svar direkt, ibland inom 15 minuter.

Regeringen föreslår därför 1,4 miljarder kronor
till snabb-testning under år 2021.

5,5 miljarder kronor till
PCR-testning och smittspårning 

7,5 miljarder kronor ska nu gå till
PCR-testning och smittspårning år 2021.
Det är viktiga metoder för att
stoppa smittan i landet.

Regeringen hade tidigare beslutat om
2 miljarder kronor.
I januari föreslog regeringen
5,5 miljarder kronor till.
Totalt alltså 7,5 miljarder.

Regerings-partierna,
Centerpartiet och Liberalerna
hade kommit överens om det.

Regeringen vill att de äldre
ska vara mindre ensamma

Många äldre är ensamma och isolerade
under covid-19-pandemin.
Pensionärs-organisationerna är viktiga för dem.
De stödjer sina medlemmar.
De ordnar aktiviteter och gör att de äldre
känner sig mindre ensamma.

Regeringen föreslår att organisationerna
får 15 miljoner kronor extra under 2021.

Läkemedels-verket får
24,6 miljoner kronor

Läkemedelsverket har haft mycket jobb
under pandemin.
De ser till att det finns tillräckligt med
läke-medel och medicin-tekniska produkter.
Det är viktigt att de kan fortsätta med det.
Läkemedelsverket får därför nästan
25 miljoner kronor till under året.
Det har regeringen meddelat.

Staten skriver på avtal
om skador av covid-19-vaccin

Om du får en skada efter att ha fått vaccin
ska du ha ersättning för det.
I vanliga fall är det Läkemedels-försäkringen
som betalar ut ersättning.
Så är det också med vaccin mot covid-19.
Men det gäller bara för vaccin från läkemedels-företag
som är anslutna till Läkemedelsförsäkringen.

Regeringen vill därför ordna ersättning
för vaccin som inte ingår i Läkemedelsförsäkringen.
Regeringen ska lämna ett förslag om det till riksdagen.
Det blir en statlig ersättning.

Det går fortfarande att söka pengar
för skydds-utrustning för
personliga assistenter

Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.
Det går därför att söka pengar för det.

Regeringen föreslog den 12 januari att
man ska kunna söka pengar i fem månader till.
25 miljoner kronor går till det.
Det här har regerings-partierna,
Centerpartiet och Liberalerna
kommit överens om.

Social-styrelsen håller koll på
listan med risk-grupper

Det finns redan en sammanställning
över riskgrupperna.
Alltså de som kan bli riktigt
allvarligt sjuka av covid-19.
Socialstyrelsen har fått i uppdrag att
se över sammanställningen.
De ska också uppdatera den.

Uppdraget fortsätter så länge det behövs.

Corona-åtgärder
inom social-försäkringen

Sjuk-penning

Regeringen beslutade i februari att
stoppa 180-dagars-prövningarna.
Det är för att människor inte ska bli av med
sin sjukpenning vid dag 180.

Även efter den 180:e dagen du är sjuk
ska du kunna få din arbets-förmåga prövad
mot arbete hos din arbets-givare.
Det ska gälla fram till dag 365
om du fortfarande är sjuk.
Det beslutades i februari 2021.

Ersättning till riskgrupp

Regeringen har också beslutat om att
förlänga ersättningen
till dig som är i riskgrupp.
Det gäller också vissa anhöriga
till personer i riskgrupp.
Det gäller till 30 april 2021.

Föräldra-penning

Föräldrar till vissa barn som
nyligen har varit allvarligt sjuka
kan få tillfällig föräldrapenning.
Tiden du kan få det förlängs.
Det gäller till 30 april 2021.

Här kan du läsa mer om Covid-19-lagen (Pandemi-lagen)