Lättläst om institutet för mänskliga rättigheter

Publicerad

Här kan du läsa om institutet för mänskliga rättigheter

Regeringen vill starta ett institut för mänskliga rättigheter

Regeringen beslutatde den 28 januari om en lagrådsremiss om ett institut för mänskliga rättigheter. Lagrådsremissen är ett viktigt steg för att institutet ska kunna inrättas.

Institutet ska undersöka om de mänskliga rättigheterna respekteras i Sverige. Om de mänskliga rättigheterna inte respekteras kan institutet föreslå vad som ska göras åt problemen.

Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Åsa Lindhagen är jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Hon säger:

– Vi måste ta de mänskliga rättigheterna på största allvar. I vår omvärld ifrågasätts människors lika värde allt oftare. Därför är det viktigt att regeringen nu inrättar ett oberoende, nationellt institut för mänskliga rättigheter i Sverige.

För att stärka institutets oberoende behöver vissa frågor skrivas in i lag. Det handlar t.ex. om institutets uppgifter och hur institutet ska ledas. Ändringarna innebär att regeringen inte kan styra institutets arbete på samma sätt som den styr andra myndigheter.

Institutet för mänskliga rättigheter föreslås starta sin verksamhet 1 januari 2022.