Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Rättvis tillgång till utbildning

Publicerad

När EU:s utbildningsministrar möts via video den 19 februari ska de att diskutera likvärdighet och inkludering på utbildningsområdet. Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på videomötet.

Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på videomötet med EU:s utbildningsministrar 19 februari.
Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på videomötet med EU:s utbildningsministrar 19 februari. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rättvis tillgång till alla inom utbildning

Diskussionen om tillgång och inkludering på utbildningsområdet kommer att utgå från tre frågeställningar. Den första handlar om vilka de viktigaste framgångarna varit för att nå likvärdig utbildning på EU, nationell, regional och lokal nivå. Den andra handlar om vilka åtgärder, metoder och reformer som bör genomföras och hur tillgängliga resurser på EU och nationell nivå kan användas. Den sista frågeställningen tar upp de långsiktiga utmaningarna inom utbildningsområdet.

Regeringen anser att alla ska ha likvärdig tillgång till utbildning av hög kvalitet oavsett bakgrund, kön och bostadsort.

Ordförandeskapet kommer även informera ministrarna om arbetet med att etablera ett europeiskt område för utbildning. Förslaget presenterades av EU-kommissionen under det sociala toppmötet i Göteborg 2017. I oktober 2020 presenterade EU-kommissionen det fortsatta arbetet med att förverkliga ett europeiskt område för utbildning till 2025. Till det förslaget presenterade de även ett nytt strategiskt ramverk för ett europeiskt samarbete inom utbildning. Det nya ramverket ska ersätta det nuvarande som löpte ut 31 december 2020.

Utbildningsminister Anna Ekström representerar Sverige på videomötet.

 

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 19 februari

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Mer om mötet 19 februari

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.