Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

OSSE:s ordförande Ann Linde lanserar referensråd för kvinnor, fred och säkerhet

Publicerad

Utrikesminister Ann Linde lanserade den 26 februari 2021, i sin roll som ordförande för Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa (OSSE), ett internationellt referensråd för kvinnor, fred och säkerhet. Det nya referensrådet kommer att fylla en rådgivande funktion med syfte att stärka arbetet med Agendan för kvinnor, fred och säkerhet inom OSSE – en viktig fråga för Sverige som ordförande för organisationen under 2021.

Foto: OSSE/Albanian MFA

Referensrådet höll sitt första möte den 26 februari under ledning av dess ordförande, Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med referensrådet är att det ska ge råd och förslag till Linde om hur hon som ordförande, i samarbete med sin särskilda representant för genderfrågor Liliana Palihovici, kan verka för att stärka genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet (WPS) inom OSSE.

Genomförandet av WPS-agendan är en av de svenska huvudprioriteringarna under ordförandeskapet i OSSE 2021, jämte att värna den europeiska säkerhetsordningen och OSSE:s breda säkerhetsbegrepp, samt att bidra till en lösning av de utdragna konflikterna i OSSE-regionen. Sverige kommer under ordförandeskapet lägga stor vikt vid att integrera WPS-perspektivet i det dagliga arbetet, men även vid att arbeta för kvinnors ekonomiska egenmakt och för mer inkluderande freds- och konfliktrelaterade processer. Referensrådsmedlemmarnas expertis och breda erfarenhet från civilsamhället, akademin och internationella organisationer kommer vara en värdefull resurs i det arbetet.

Referensrådet kommer mötas minst fyra gånger under ordförandeskapsåret för att diskutera aktuella ämnen på OSSE:s dagordning från ett WPS-perspektiv. Rådet kommer i slutet av året överlämna rekommendationer till nuvarande och inkommande OSSE-ordföranden om hur arbetet med WPS inom OSSE kan stärkas ytterligare.