Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Ryssland och Hongkong på utrikesministermöte

Publicerad

Situationen i Ryssland och Hongkong är två viktiga frågor som utrikesminister Ann Linde ska diskutera med sina utrikesministerkollegor från EU-länderna när de möts i Bryssel 22 februari. Utrikesministrarna kommer även ta upp arbetet med den så kallade strategiska kompassen för politisk vägledning i EU:s säkerhets- och försvarssamarbete och har ett videomöte med USA:s utrikesminister Antony Blinken.

Utrikesminister Ann Linde intervjuas av journalister på svenska EU-representationen i Bryssel.
Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet. Sveriges EU-representation

Aktuella frågor

Som vanligt inleder EU:s höga representant Josep Borrell med att kommentera ett antal aktuella frågor. Denna gång väntas den höga representanten bland annat kommentera situationen i Myanmar, G5-mötet med Sahelländerna 16 februari och kärnenergiöverenskommelsen med Iran.

Ryssland

Utrikesministrarna ska diskutera EU:s strategiska relation med Ryssland samt EU:s Rysslandspolitik. EU:s Rysslandspolitik bygger sedan 2016 på fem principer. De är att vara principfast mot Rysslands brott mot folkrätten, stötta länderna i östliga partnerskapet, vara motståndskraftig mot ryska påverkansoperationer, ha ett selektivt engagemang samt stötta de mänskliga rättigheterna och det ryska civilsamhället.

Ministrarna kommer också få en rapport från den höge representanten Josep Borrells besök i Moskva 4–5 februari i år. Åtgärder med anledning av det allvarligt försämrade läget för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland är ett annat ämne som kan komma upp på mötet.

Regeringen kommer att arbeta för att EU fortsatt följer de fem principerna i relationen med Ryssland och att EU fortsatt agerar enigt, balanserat och med tålamod. EU bör vara principfast när det gäller brott mot folkrätten och erbjuda konkret samarbete i exempelvis miljöfrågor och stöd till civilsamhället.

Hongkong

Utrikesministrarna kommer även ta upp utvecklingen i Hongkong. I rådsslutsatser om Hongkong från juli 2020 kom EU-länderna överens om att begränsa exporten av känslig utrustning och teknik, öka stödet till civilsamhället, erbjuda fler studentutbyten samt fortsätta närvara vid rättegångar mot företrädare för demokratirörelsen. Regeringen vill att den höga representanten följer upp och återrapporterar om vad som gjorts.

Videomöte med USA:s utrikesminister Antony Blinken

Under mötet kommer utrikesministrarna också ha ett videomöte med USA:s nya utrikesminister Antony Blinken för diskussion om relationerna mellan EU och USA.

Den strategiska kompassen

I juni 2020 fattade rådet beslut om att utveckla en strategisk kompass som ska bidra till att ge politisk vägledning för den fortsatta utvecklingen av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. På mötet kommer utrikesministrarna diskutera EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete med fokus på den strategiska kompassen.

Regeringen välkomnar en fördjupning av EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete och understryker behovet av ett starkt EU som bidrar till att arbeta för fred både i närområdet och globalt.

Utrikesminister Ann Linde representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om mötet i utrikesrådet 22 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.