Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Svensk-ukrainskt försvarsministermöte

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist genomförde den 17 februari ett videomöte med den ukrainske försvarsministern Andrij Taran. På dagordningen stod bland annat det bilaterala samarbetet och läget i den pågående konflikten i östra Ukraina.

Försvarsminister Peter Hultqvist vid mötesbord framför TV-skärm och den ukrainske försvarsministern Andrij Taran på skärmen.
Försvarsminister Peter Hultqvist och den ukrainske försvarsministern Andrij Taran möttes via videolänk. Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Vid dagens videolänkmöte diskuterades, förutom det bilaterala försvarssamarbetet och den pågående konflikten i östra Ukraina, även den säkerhetspolitiska situationen i Östersjö- och Svartahavsregionerna.

Planering för ett besöksutbyte mellan ministrarna pågår och ska genomföras så snart situationen tillåter med hänsyn till coronapandemin. När ministrarna möts fysiskt ska ett nytt avtal om försvarsrelaterat samarbete undertecknas.

Samarbetet mellan Sverige och Ukraina inom försvarsområdet sträcker sig 20 år tillbaka. Sedan 2007 stödjer Sverige, genom Försvarsmakten, Ukraina med kapacitetsstöd och säkerhetssektorsreform. Sedan 2018 genomför Försvarsmakten större delen av sin verksamhet i Ukraina genom deltagande i utbildningsinsatsen UNIFIER som leds av Kanada.