Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Sverige ska vara en stark kulturnation även efter pandemin

Publicerad

Den 11 februari bjöd kultur- och demokratiminister Amanda Lind och näringsminister Ibrahim Baylan in till ett digitalt studiosamtal om behovet av att utveckla de kulturella och kreativa näringarna framåt och gemensamt. Samtalet finns tillgängligt till och med den 19 februari.

 • Foto på näringsminister Ibrahim Baylan och kulturminister Amanda Lind.

  Näringsminister Ibrahim Baylan och kultur- och demokratiminister Amanda Lind i studiosamtal om utmaningar och möjligheter för framtidens kulturella och kreativa näringar.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Kvinna i studiomiljö.

  Kulturella och kreativa näringar ligger i framkant internationellt. Men vi behöver försäkra oss om att det gör det även framåt, säger Amanda Lind.

  Foto: Magnus Liljegren/Kulturdepartementet

 • Man i studiomiljö.

  Framförallt är kulturella och kreativa näringar en viktig industri och en bred sektor som utgör 3% av BNP, säger Ibrahim Baylan.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Två män och en kvinna i studiomiljö.

  Stefan Ingvarsson modererar samtalet: Hur gå från akutläge i ljuset av pandemin, till nästa steg?

  Magnus Liljegren/Regeringskansliet

 • Man och kvinna i studiomiljö.

  Hur ska vi bättre kunna utveckla kulturella och kreativa näringar framåt och gemensamt? Samtalet fortsätter utanför studion.

  Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Missade du Amanda Linds och Ibrahim Baylans samtal så kan du nu och fram till och med den 19 februari gå in på Folk och Kulturs webbplats och lyssna gratis i efterhand. Hör ministrarna blicka framåt och samtala med representanter från kulturskaparna, de kreativa företagen, kulturarvet och regionerna om vad som behöver göras för att stötta den kulturella och kreativa sektorn. Och vad som krävs för att Sverige ska fortsätta vara en stark kulturnation även efter pandemin.

Medverkande

Samtalet modereras av Stefan Ingvarsson och medverkar gör Ola Jacobson, utvecklare kulturella och kreativa näringar & internationella relationer Region Skåne, Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer, Johan Holmer, ordförande Kreativ Sektor och Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS.

Bakgrund

De senaste årtiondena har kulturella och kreativa näringar bidragit till en växande ekonomi lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Men pandemin har fått stora effekter för kulturella och kreativa näringar, vilket har satt ytterligare fokus på näringarnas betydelse för Sverige och i världen. I ljuset av detta bjöd statsråden Lind och Baylan in till samtal för att tillsammans kunna verka för de kulturella och kreativa näringarnas möjligheter, framåt.

Vad är Folk och Kultur?

Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser. Årets upplaga 2021 är den fjärde i ordningen och är digital, gratis och öppen för allmänheten.
Läs mer på Folk och Kulturs webbplats.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Genvägar

"Utmaningar och möjligheter för framtidens kulturella och kreativa näringar - Amanda Lind & Ibrahim Baylan i studiosamtal med gäster". Se samtalet från den 11 feb, här:

För fortsatt dialog

En funktionsbrevlåda har upprättats för fortsatt dialog. Bidra gärna med tankar och inspel. Eller ställ frågor, här!