Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Vaccinsamordning på videotoppmöte

Publicerad

Corona- och vaccinsamordning var huvudämnena när statsminister Stefan Löfven träffade sina stats- och regeringschefskollegor på ett tvådagars videotoppmöte 25–26 februari. EU-ledarna diskuterade också utrikes- och säkerhetspolitik och relationerna med EU:s södra grannskap.

Corona- och vaccinsamordning

EU:s stats- och regeringschefer inledde mötet med en övergripande diskussion om coronaläget i medlemsländerna.

– Det är nu nästan ett år sedan vi hade det första videomötet mellan EU:s ledare för att diskutera coronapandemin. Tittar man i backspegeln så kan vi konstatera att även om vi haft en del problem så är det tydligt att vi hade varit betydligt sämre rustade att möta pandemin om vi inte hade gjort de gemensamma initiativen inom ramen för EU, sade statsminister Stefan Löfven efter mötet.

EU-ledarna tog även upp det pågående arbetet med vaccinering och arbetet med att ta fram och distribuera vaccin.

– Det är problematiskt att vi inte har fått de vaccindoser vi har planerat för och att vaccinleveranser ställs in. Det finns en stor frustration kring att leveranserna uteblir eller försenas, men vi ska också komma ihåg att vi fått fram vaccin mycket snabbare än någon vågade hoppas på för ett tag sedan. Så nu är det fokus på att öka tillgången till vaccin. Det innebär bland annat att vi tillsammans med tillverkare gör vad vi kan för att säkra utrullningen, sade statsministern vidare.

Reserestriktioner och vaccinsamarbete med länder utanför EU var andra frågor som stats- och regeringscheferna hade uppe till diskussion.

– Jag och många med mig lyfte också betydelsen av att tillgång till vaccin också kommer till världens länder, inte minst de fattigare länderna som måste få stöd. Vi diskuterade också kort de så kallade certifikaten, och arbetet med att hitta en lösning för sådana kommer att pågå framöver.

Säkerhet och försvar

Tillsammans med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg diskuterade EU-ledarna säkerhets- och försvarsfrågor.

– Idag har vi diskuterat försvars- och säkerhetsfrågor och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg var med i inledningen av mötet. Han lyfte fram vikten av ett nära samarbete mellan EU och Nato och andra partners runt om i världen, inte minst FN, naturligtvis. EU har en avgörande roll för att säkra fred och gemensam säkerhet och jag har också betonat vikten av att utnyttja EU:s unika möjlighet at kombinera civila och militära verktyg, avslutade statsminister Stefan Löfven.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om videomötet 25–26 februari

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.