Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Andra mötet med regeringens klimatkollegium idag

Publicerad

Regeringens klimatkollegium som leds av statsminister Stefan Löfven har idag sammanträtt för andra gången. Mötet skedde digitalt.

Tema på klimatkollegiets möte var hållbar stadsutveckling och elektrifiering. Det är två ämnen som har stor potential att bidra till minskade utsläpp, ökad välfärd, konkurrenskraft och sysselsättning.

Ansvaret för hållbar stadsutveckling delas mellan lokal, regional och nationell nivå och kräver därför god samordning. En förutsättning för sådan är att det finns en samsyn mellan de olika nivåerna om de övergripande målsättningarna samt att roller och ansvar är väl definierade.

För att klara nettonollutsläpp 2045 står Sverige inför en omfattande elektrifiering av bland annat industri, transporter och arbetsmaskiner. Det är en stor möjlighet för Sverige, men även en utmaning att planera så att utvecklingen av elsystemet och infrastrukturen går i takt med behoven.

Vid dagens möte diskuterades bland annat hur regeringen kan stödja en omställning till hållbara städer i hela landet och vilka åtgärder som är viktigast för ett Sverige som är ett föregångsland inom elektrifieringen.

Om klimatkollegiet

Klimatkollegiets syfte är att samordna och inrikta genomförandet av den klimatpolitiska handlingsplanen samt följa upp regeringens arbete att nå klimatmålen. Alla politikområden måste dra åt samma håll och klimatfrågan måste integreras i alla relevanta politikområden.

Kollegiet har regelbundna möten som leds av statsministern. Utöver statsministern och miljö- och klimatministern ingår ytterligare sex ministrar vars områden är avgörande för klimatomställningen. Dessa är: närings­minis­tern, finansministern, infrastrukturministern, energi- och digitaliserings­ministern, landsbygdsministern samt jämställdhets- och bostadsministern.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.