Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Coronasamordning och Joe Biden på videotoppmöte

Publicerad

Coronasamordning är huvudfrågan när statsminister Stefan Löfven träffar sina stats- och regeringschefskollegor på ett tvådagars videotoppmöte 25–26 mars. På torsdagskvällen ska EU-ledarna också ha ett möte med USA:s president Joe Biden. På fredagen kommer de ta upp frågor relaterade till den inre marknaden och digitalisering samt ha ett eurotoppmöte.

Statsminister Stefan Löfven på en tidigare presspträff
Statsminister Stefan Löfven deltar den 25-26 mars i ett videomöte med Europeiska rådet. Vaccinsamordning och EU:s relationer med Turkiet och Ryssland är några av mötets frågor. EU-ledarna kommer också att samtala med USA:s president Joe Biden. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Corona- och vaccinsamordning

EU-ledarna kommer ha en övergripande diskussion om coronaläget i medlemsländerna. De kommer ta upp det pågående arbetet med att vaccinera medborgare i EU-länderna samt diskutera arbetet med att ta fram och distribuera vaccin. Arbetet med att ta fram ett vaccincertifikat kommer säkerligen också upp samt det internationella vaccinsamarbetet inom Covax.

Möte med president Joe Biden

På torsdagskvällen ansluter USA:s president Joe Biden för en diskussion med stats- och regeringscheferna i EU-länderna om framtida samarbete mellan EU och USA.

Digitala frågor och den inre marknaden

Vid varje marstoppmöte brukar EU-ledarna ta upp den inre marknaden och denna gång kommer de att prata om hur digitaliseringen kan stärka den inre marknaden och öppna mot omvärlden samtidigt som alla måste ha möjlighet att delta. Den inre marknaden är grundläggande för EU-ländernas ekonomi och pandemin har gjort att kraven på digitalisering har ökat.

Utrikespolitiska frågor

EU:s relationer med Ryssland och Turkiet kommer även att vara ett ämne på torsdagen. Ordförande Charles Michel kommer att informera EU-ledarna om sina samtal med Rysslands president Vladimir Putin, inför en diskussion om EU:s relation med Ryssland på ett framtida fysiskt möte.

Eurotoppmöte

På fredagen är det ett eurotoppmöte i så kallat inkluderande format, det betyder att även EU-länder utan euron som valuta deltar. Stats- och regeringscheferna kommer då att behandla eurons roll internationellt tillsammans med chefen för Europeiska centralbanken Christine Lagarde och Eurogruppsordförande Paschal Donohoe.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Mer om mötet i Europeiska rådet 25-26 mars

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.