Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Försvarsministern talade för Kungliga Örlogsmannasällskapet om utveckling av marinen

Publicerad

”Ett nytt säkerhetspolitiskt läge kräver en starkare militär förmåga.” Det var försvarsminister Peter Hultqvists budskap när han höll ett digitalt anförande för Kungliga Örlogsmannasällskapet, som fyller 250 i år och är en av världens äldsta militära akademier.

Att dela ut belöningar är en av Kungliga Örlogsmannasällskapets uppgifter. Här får korpral Philip Berzelius medalj av ledamoten kommendör Per Edling.
Att dela ut belöningar är en av Kungliga Örlogsmannasällskapets uppgifter. Här får korpral Philip Berzelius medalj av ledamoten kommendör Per Edling. Foto: Försvarsmakten.

Den 17 mars samlades akademin, som verkar för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöfarten, för att lyssna till försvarsministern. Försvarsministern inledde med att beskriva den säkerhetspolitiska utvecklingen under de senaste femton åren och konstaterade att bland annat Rysslands aggression i östra Ukraina och den illegala annekteringen av Krim har bidragit till ett försämrat säkerhetspolitiskt läge över tid.

– Detta är den säkerhetspolitiska miljö som motiverar en ny inriktning för det svenska försvaret. Därför var den nästan 25-procentiga ökningen av försvarsutgifterna mellan 2015 och 2020 nödvändig. Den nyss beslutade ökningen med över 40 procent mellan 2021 och 2025 är lika nödvändig, sade Peter Hultqvist.

Försvarsministern konstaterade i sitt tal att de marina förbanden utgör en viktig del av krigsorganisationen och att de ska vara omedelbart tillgängliga och ha en hög förmåga att lösa uppgifter i närområdet.

– Tyngdpunkten för marinen ska vara att möta ett väpnat angrepp i Östersjön, sade Peter Hultqvist.

Förvarsministern lyfte i sitt tal fram marinens viktiga roll i bevakningen av Sveriges gränser och hävdandet av territoriell integritet, uppgifter som kräver uthållighet och skicklighet. Han konstaterade även att den internationella övningsverksamhet som svensk marin deltar i är oerhört viktig.

– Vi upprätthåller genom övningarna och vår operativa verksamhet respekten för internationell lag och rätt. Vi demonstrerar kompetens och bidrar till att höja den säkerhetspolitiska tröskeln, sade Peter Hultqvist och fortsatte:

– Det säkerhetspolitiska läget har inte gjort att marinens betydelse minskat. Verkligheten är den motsatta.