Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Artikel från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren: Sverige fortsätter driva på jämställdhetsarbetet i EU

Publicerad

En prioriterad fråga för den svenska regeringen är att få jämställdhet att i alla sammanhang genomsyra EU:s politik och olika beslut. Med anledning av den internationella kvinnodagen kommenterar EU-minister Hans Dahlgren jämställdhetsarbetet i EU.

Porträttbild på Hans Dahlgren
Hans Dahlgren, EU-minister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kvinnors plats på arbetsmarknaden i EU ska vara självklar. Där ska råda lika förutsättningar, samma möjligheter och rättvisa löner. Jämställdhet är en prioriterad fråga för den svenska regeringen i EU-arbetet. Därför är Sverige så pådrivande för att jämställdheten ska beaktas i alla de beslut som fattas i EU och som på olika sätt påverkar unionens medborgare.

- Brister vad gäller jämställdhet drabbar personligt men också ekonomiskt, både för samhället och individen. En viktig fråga för den svenska regeringen är därför att få jämställdhet att genomsyra EU:s politik i alla möjliga sammanhang. Det gäller både i budgetarbetet och i konkreta lagförslag, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Den 4 mars presenterade EU-kommissionen sin handlingsplan för genomförandet av pelaren för sociala rättigheter. Där ingår bland annat flera insatser för ökad jämställdhet.

Hans Dahlgren välkomnar förslagen. De innehåller konkreta mål för att minska sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. De tar också upp tillgången till barnomsorg i EU. Båda dessa är frågor som Sverige har drivit.

- Handlingsplanen är en del i att arbetet för att stärka jämställdheten, kvinnors roll i samhället och på arbetsmarknaden i EU, säger Hans Dahlgren.

Under våren kommer handlingsplanen att diskuteras vidare bland EU:s medlemsländer.

- Kommissionens handlingsplan kan bli en bra grund för det fortsatta arbetet. Men vi behöver göra mer. Jämlikhet och jämställdhet tillhör EU:s grundläggande värderingar. Och Sverige kommer att fortsätta att driva på för ett ökat jämställdhetsarbete i EU, säger Hans Dahlgren.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00