Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om corona-viruset 19 mars

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset
och om sjukdomen covid-19.

Restriktionerna förlängs på grund av
covid-19

Det finns risk för att vi ännu en gång
får stor smitt-spridning under våren.
Vi behöver därför vidare-utveckla
regional och lokal samverkan.
Läns-styrelserna och Folkhälso-myndigheten
fick det i uppdrag den 18 mars.

Läns-styrelserna har fått fler uppdrag
av regeringen.

De ska ge bättre svar på
två frågor:

 • Hur ser de till att pandemi-lagen följs?
 • Hur anpassar de sitt tillsyns-arbete beroende på hur mycket smitta det är?

Det här är viktiga frågor.
Det får inte bli för trångt i butiker,
till exempel.
Då kan vi få mer smitta igen.

Situationen i Sverige är fortfarande
allvarlig och osäker.
Verksamhet som inte är nödvändig
ska därför vara stängd.
Regeringen fortsätter att säga det till
kommuner och regioner.
Det är alltså verksamhet som är till för alla,
och som inte går efter reglerna i
begränsnings-förordningen.

De här behöver inte ha stängt:

 • Kommunala gym och sport-anläggningar.
 • Bad-hus.
 • Museer och konst-hallar.

Varför?

Därför att begränsningsförordningen
gäller för dem.

Aktiviteter för barn och unga
får också fortsätta
om de följer corona-reglerna.

Det gäller:

 • Idrott.
 • Fritid.
 • Kultur.

Det gäller även för gymnasie-åldern.
Men det är inte läge att ha
tävlingar eller matcher.

Det här förlängs till 1 april.
Det kan förlängas ännu mer efter det.

Social-styrelsen ska se över överskott av skydds-utrustning

Vad gör vi om vi i Sverige kanske har för mycket
skyddsutrustning och sjukvårds-material?
Alltså, sådant som behövs vid vård av covid.
Kan vi sälja det, i så fall?
Eller kanske ge bort lite?
Det ska Socialstyrelsen undersöka.

MSB ska hjälpa Socialstyrelsen.
De ska också ansvara för att
någon tar hand om sakerna.

MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Det är regeringen som har gett
det här uppdraget.
Uppdraget ska redovisas den 31 december 2021.

Statligt stöd för ambulans-flyg under pandemin

Verksamheter som behöver
flytta patienter med ambulansflyg
kan nu söka pengar till det.
Det bestämde regeringen den 11 mars.
Det är ett tillfälligt statligt stöd.
Ett liknande stöd fanns också förra sommaren.

Därför är det här viktigt under pandemin

Vi måste vara säkra på att
det alltid går att få ambulansflyg.
Hälso- och sjuk-vården måste ha
den möjligheten dygnet runt.
Därför finns det här stödet.

Det här började gälla den 17 mars 2021.
Förordningen gäller till 15 november 2021.

Regeringen vill att Sverige ska kunna få mer vaccin

Folkhälso-myndigheten behöver kunna
köpa mer vaccin och annat som vi behöver
under pandemin.
De har just nu en låne-ram på
4,5 miljarder kronor.
Regeringen föreslog den 10 mars
att det höjs till 11 miljarder kronor.
Det skulle gälla för 2021.

Tanken är att vi ska kunna skriva på
fler avtal med tillverkare av
vaccin mot covid-19.
Det är bra, för då kan vi se till att
vi säkert har tillräckligt med vaccin
även längre fram.

Det här har regerings-partierna
kommit överens om med
Center-partiet och Liberalerna.

Sverige har egentligen redan avtal om
vaccin till alla som bor här.
Men det måste gå att beställa mer
om det behövs.
Det bedömer regeringen.

Därför har vi kunnat köpa vaccin till mer än hela befolkningen

Sverige har alltså en låneram
för att kunna köpa vaccin.
Den har höjts flera gånger
sen sommaren 2020.
Med tiden har det ju klarnat
hur stora avtal vi behöver.

Det är därför regeringen har kunnat
skriva på alla avtal som
EU har förhandlat fram.

Personer i risk-grupp kan få ersättning
tills vaccinationerna är klara

Riskgrupper och vissa anhöriga
har rätt till ersättning under pandemin.
Det gäller just nu till 30 april 2021.
Regeringen tänker förlänga det.
Det ska nu gå att få ersättning tills
alla personer i riskgrupp är vaccinerade.
Det sa regeringen den 9 mars.

Personer som kan bli allvarligt sjuka
ska kunna komma tillbaka till sin arbets-plats
på ett tryggt och säkert sätt.
Därför tog regeringen det här beslutet.

Föräldrar kan också få ersättning.
Det gäller föräldrar till vissa barn
som har varit allvarligt sjuka nyligen.
Regeringen tänker förlänga
den ersättningen också.

Det här gäller alltså för:

 • Viss sjuk-penning till vissa riskgrupper
  för att de inte ska bli smittade.
 • Viss smittbärar-penning till vissa anhöriga till riskgrupper.
 • Förebyggande tillfällig föräldra-penning till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Förlängningarna kommer att göras så
att det inte blir paus i utbetalningarna.

Lagen för serverings-ställen
blir kvar till sista september  

Den 1 juli 2020 fick vi en ny lag.
Den heter Lagen om tillfälliga
smittskydds-åtgärder på serveringsställen.

Lagen är tids-begränsad.
Den gäller till sista maj 2021.
Regeringen föreslog den 8 mars att
lagen ska fortsätta att gälla
till sista september 2021.

Folkhälsomyndigheten ska hålla reda på vilka corona-regler vi har

Regeringen gav Folkhälsomyndigheten
ett nytt uppdrag den 4 mars.
De ska föra en förteckning över
corona-föreskrifter:

 • Vad har vi bestämt med stöd av covid-19-lagen?
 • Vad gäller enligt lagen om tillfälliga smittskydds-åtgärder på serverings-ställen?

Senast den 20:e varannan månad
ska Folkhälsomyndigheten
redovisa till Regerings-kansliet.
De ska börja med det nu i mars.
Det här gäller så länge vi har de två lagarna.

SBU ska sprida kunskap om post-covid

En del patienter känner länge av
sjukdomen covid-19.
Vi behöver lära oss mer om det.
Regeringen har därför bestämt att
SBU ska följa med vad
vetenskapen kommer fram till.

SBU = Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering.

SBU ska sprida kunskap om
långvariga effekter av covid.

Två viktiga frågor är:

 • Hur kan vi behandla patienterna?
 • Hur kan vi rehabilitera dem?

SBU ska slut-redovisa uppdraget senast den 15 augusti nästa år.

SBU ska sprida kunskap om långvariga effekter av covid.

Regeringen gav SBU i uppdrag att
granska och sprida kunskap om lång-covid.
Det var den 4 mars.
De ska också utveckla ett bra sätt att
publicera vetenskapligt material.
Det är särskilt viktigt när det handlar om
effekter av covid-19 på barn.

Socialstyrelsen behöver känna till
alla resultat och bedömningar.
SBU ska därför samverka med Socialstyrelsen.
De ska tillsammans hitta ett sätt så att
Socialstyrelsen får all info de behöver.

SBU ska också följa och utvärdera
vad andra kommer fram till om covid
i andra länder.
SBU ska undersöka vad vi kan
forska mer om.

Även det här uppdraget ska SBU
slut-redovisa den 15 augusti 2022.

Du kan få ersättning om du får
en skada av covid-19-vaccin

De vaccin mot covid-19 som vi använder i Sverige
är testade och godkända.
Om du ändå skulle få en person-skada av vaccinet
kan du söka ersättning.
Ersättningen är från Läkemedels-försäkringen.
Det gäller alla godkända covid-vaccin i Sverige i dag.

Sverige planerar en ny lag för det här.
Regeringen skickade ett utkast på remiss
den 4 mars.

Ersättnings-perioden är förlängd
för personlig skydds-utrustning
till personliga assistenter

Covid-19 har gjort att det har blivit dyrare
att ha personlig assistent.
De är tvungna att ha skyddsutrustning.
Det går därför att söka pengar för det.

Regeringen beslutade den 4 mars att
förlänga ansöknings-tiden ännu en gång.
Du kan nu även söka pengar för
utrustning du har betalt för under tiden
1 december 2020 till 30 april 2021.

Du kan få högst 2500 kronor per person
som har statlig assistans-ersättning.

Du ansöker om bidrag hos Försäkrings-kassan.
Din ansökan ska ha kommit in
senast den 31 maj 2021.

Gravida kan få pengar
vid risker i arbets-miljön

Den som är gravid kan ha rätt till
graviditets-penning.
Det gäller om du har ett arbete
som är ansträngande för kroppen.

Det gäller också om det finns risker i arbetsmiljön
och arbets-givaren inte kan ge dig
andra arbets-uppgifter.

Det är arbetsgivaren som
ansvarar för arbetsmiljön.
Arbetsgivaren bedömer om
en gravid inte får vara kvar i arbete
på grund av risker i arbetsmiljön.

Covid-19 är en risk för gravida i vecka 20 till 36.
Socialstyrelsen informerade om det
den 26 februari 2021.
Risken för covid-19 kan alltså
ge rätt till graviditetspenning.

Lättläst om coronaviruset