Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Med samverkan för innovation kan samhället möta samhällsutmaningar

Publicerad

Den 7 april håller Nationella innovationsrådet ett regionalt möte i Skåne. Mötet är digitalt och har fokus på två teman: Innovation för hållbara städer och Hur kan vi stärka samhället genom ökad sammanhållning? Men också frågor om utvecklad samverkan och fördjupade partnerskap kommer att diskuteras på mötet.

 • Anneli Hulthén

  Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

  Foto: Fotograf Bergendal

 • Katrin Stjernfeldt Jammeh

  Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

  Foto: Malmö stad

 • Soraya Axelsson, projektchef H22

  Soraya Axelsson, projektchef H22, Helsingborg stad

  Foto: Ateljé Lena

 • Nicolas Lunabba

  Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig Helamalmö

  Foto: Robin Pihl

Syftet med Innovationsrådets regionala möten är att lära av de möjligheter och förutsättningar som finns i olika delar av landet och som möter den nationella politiken.

Teman för de regionala mötena är att fånga upp innovation, lösningar, och utmaningar som är betydande för regionen där mötet hålls. Men också former för ömsesidigt lärande mellan regional och nationell nivå tas upp på mötet. 

En viktig fråga är förstås: Vad kan nationell politik lära av erfarenheterna i Skåne? Med ökad kunskap underlättas nationell och regional samverkan och lösningar på regionala utmaningar kan utformas gemensamt.

I Skåne medverkar bland andra landshövding Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Soraya Axelsson som är projektchef för H22 i Helsingborg och Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig för organisationen Helamalmö.

Vad är deras förväntningar på mötet?

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne:

– I Skåne finns det många goda exempel på hur vi har tagit oss an olika samhällsutmaningar genom den innovationskraft som finns runtom i länet, både i städer och på landsbygd. Jag känner mig glad och stolt över att några av dessa engagerade aktörer kommer att få möjlighet att berätta om sina erfarenheter för statsministern och ledamöter av Nationella innovationsrådet. Jag hoppas att några av dessa exempel kommer att spridas vidare till andra regioner men också att vi under mötet kommer att belysa vad som behöver utvecklas för att bidra till ännu mer innovationskraft och utvecklad samverkan både på lokal och regional nivå.

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö:

– Malmö har ett stort fokus på processtänk och samverkan, dvs hur Malmö stad i flera olika processer kring stadsutveckling och hållbar stad – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – försöker skapa förflyttning genom gemensamma visioner och samarbeten med många olika aktörer. Vårt senaste partnerskap Lokal Färdplan Malmö 2030 är ett exempel, där mer än 150 byggaktörer har anslutit sig med målet att halvera sin klimatpåverkan från nuläge till 2025 och starta minst ett klimatneutralt byggprojekt. Jag hoppas att det nationella kan finna inspiration och få nya konkreta idéer från Malmö och Skåne.

Soraya Axelsson, projektchef H22, Helsingborg stad:

– Jag ser verkligen fram emot mötet den 7 april. Världens städer står inför stora utmaningar och vår gemensamma förmåga att driva innovation över stadsgränser och landsgränser är avgörande för hur vi löser dem. Därför anser jag att detta möte är otroligt viktigt. Jag hoppas att mötet sätter ljus på de utmaningar och hinder som finns för att städer ska bli mer innovationsdrivna men också lyfta fram spännande lösningar, arbetssätt och satsningar som finns i vår region. Jag är otroligt glad över att få delta och berätta om Helsingborgs stora välfärds- och innovationssatsning; H22 – The making of a smarter city.

Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig Helamalmö:

– Organisationen Helamalmö verkar för ett social hållbart samhälle, med särskilt fokus på unga människor. Min förhoppning är att vi under mötet pratar om hur vi genom lokal förankring och tvärsektoriella samarbeten skapar förutsättningar för ökad levnadsstandard i socioekonomiskt utsatta områden.

Sedan 2017 har Innovationsrådet haft regionala möten i Västra Götaland (Trollhättan), Västerbotten (Skellefteå), Kalmar län (Kalmar) och Västernorrland (digitalt möte).

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.