Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Regeringens arbete för jämställdhet är viktigare än någonsin

Publicerad

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Regeringen arbetar efter sex delmål för jämställdhetsarbetet. Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det handlar kort sagt om jämställdhet i hela livet och i hela vårt samhälle.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det är målet för vår feministiska regering. Det innebär att alla statsråd i min regering i sitt arbete ska bidra till att utveckla och genomföra en jämställd politik, säger statsminister Stefan Löfven.

- Sverige är ett av världens mest jämställda länder – men det kan vi aldrig ta för givet. Vi behöver fortsätta kämpa för att varenda kvinna ska kunna leva ett liv i trygghet, fritt från våld och förtryck. Vi behöver göra mer för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män. Jag är stolt över att göra det arbetet i en feministisk regering, där alla ministrar tar ansvar för jämställdheten, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Några av de insatser som varit viktiga i jämställdhetsarbetet under det senaste året:

Regeringens jämställdhetsmål

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv:

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande
Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
Delmål 3: Jämställd utbildning
Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Delmål 5: Jämställd hälsa
Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Genväg