Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringens arbete för jämställdhet är viktigare än någonsin

Publicerad

Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Regeringen arbetar efter sex delmål för jämställdhetsarbetet. Det handlar om makt och inflytande, att ekonomi och utbildning ska vara jämställd och att det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämställt. Det handlar också om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det handlar kort sagt om jämställdhet i hela livet och i hela vårt samhälle.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven.
Jämställdhetsminister Märta Stenevi och statsminister Stefan Löfven. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, det är målet för vår feministiska regering. Det innebär att alla statsråd i min regering i sitt arbete ska bidra till att utveckla och genomföra en jämställd politik, säger statsminister Stefan Löfven.

- Sverige är ett av världens mest jämställda länder – men det kan vi aldrig ta för givet. Vi behöver fortsätta kämpa för att varenda kvinna ska kunna leva ett liv i trygghet, fritt från våld och förtryck. Vi behöver göra mer för att minska skillnaderna i livsinkomster mellan kvinnor och män. Jag är stolt över att göra det arbetet i en feministisk regering, där alla ministrar tar ansvar för jämställdheten, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Några av de insatser som varit viktiga i jämställdhetsarbetet under det senaste året:

Regeringens jämställdhetsmål

Regeringen har sex delmål för att uppnå det övergripande målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv:

Delmål 1: En jämn fördelning av makt och inflytande
Delmål 2: Ekonomisk jämställdhet
Delmål 3: Jämställd utbildning
Delmål 4: En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Delmål 5: Jämställd hälsa
Delmål 6: Mäns våld mot kvinnor ska upphöra